Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-POW] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-POW]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Badora S., Marzec D. (red.): System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Kraków 2002, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gruca-Miąsik U. (red.): Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów 2006, Wyd. URz.

Jundził E., Pawłowska R. (red.): Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008, Wydawnictwo „Harmonia”.

Wilk T.: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego. Kraków 2007, Of. Wyd. „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2006, UWM.

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra 2001, ODN.

Gajewska G.: Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra 2009, Wyd. UZ.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Kępski Cz.: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS.

Korczak J.: Jak kochać dziecko. W: Bibliografia dzieł Janusza Korczaka. T.VII. Warszawa 1993, Oficyna Wydawnicza Latona.

Kwak A.(red.): Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa 2006, Instytut Spraw Publicznych.

Łobocki M.: O SOS Wioskach Dziecięcych. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz J., Sawicki K., Bajkowski T.: Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko 2003, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Marzec D. K.: Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych. Częstochowa 2004, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

Zakres tematów:

1-2. Pojęciowy model opieki (opieka, opieka a wychowanie, cechy konstytutywne opieki, rodzaje opieki, cele opieki, wspomaganie, opieka międzyludzka, funkcje opieki, zakresy opieki).

3. Kategorie opieki – Opieka jako kategoria moralna; Opieka jako kategoria rodzinna; Opieka jako kategoria społeczna; Opieka jako kategoria lecznicza; Opieka jako kategoria prawna; Opieka jako kategoria religijna; Opieka jako kategoria ekonomiczna; Opieka jako kategoria wychowawcza.

4. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

5. Główne kierunki przemian w opiece nad dzieckiem.

6. Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole, środowisku.

7. Praca opiekuńczo-wychowawcza w rodzinnych formach opieki zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, rodzinne pogotowia opiekuńcze).

8. Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze).

9. Instytucje wsparcia rodziny (PCPR, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne).

10. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi (formy kreacyjne, formy wsparcia i opieki).

11. Formy pracy z rodziną zagrożoną. Asystent rodziny i jego rola w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Metody pedagogicznego wsparcia rodziny.

12. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą.

13. Osiągnięcia i potrzeby opieki nad dzieckiem - krytyczna ocena systemu opieki.

14. Rodzina i dziecko w systemie wsparcia – trudności i rozwiązania; współczesne problemy opieki i wychowania.

15. Projektowanie działań profilaktycznych na rzecz rodziny w środowisku lokalnym.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych, burza mózgów, sesja rozwiązywania wybranych problemów opiekuńczo-wychowawczych, prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie zajęć:

Prezentacja: wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia funkcjonowania i analizy form działalności opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach wychowawczych (rodzina, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, środowisko lokalne). Student umie pracować w grupie charakteryzując się twórczą i odpowiedzialną postawą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiając prezentację wykazuje się wiedzą dotyczącą dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem walorów opieki rodzinnej oraz funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem). W trakcie prezentacji powinien dokonywać krytycznej refleksji i oceny możliwości i skutków omawianych form opieki i wsparcia. Student ma stawiać pytania dotyczące aktualnych problemów opieki i możliwości ich rozwiązywania. Powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w prezentacji, stawiać pytania, krytycznie analizować dostępny materiał i literaturę, szukać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości. Powinien w miarę możliwości dołączyć do prezentacji informacje, przykłady działań praktycznych podejmowanych w środowisku lokalnym lub w danej instytucji opiekuńczo-wychowawczej. Powinien korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w trakcie jej trwania.

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)