Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja działań społeczno-kulturalnych w warunkach wielokulturowości [12-PE-RM-S2-ADSK] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Animacja działań społeczno-kulturalnych w warunkach wielokulturowości [12-PE-RM-S2-ADSK]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grzybowski P.: Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków 2012, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Jedlewska B.: Aniamtorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Lublin 1999, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Matyjewicz M.: Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania. Olsztyn 2010.

Żebrowski J. (red.): Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańsk 2003, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011, Wyd. Adam Marszałek.

Literatura uzupełniająca:

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo – i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kaźmierczak T. (red.): Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość. Warszawa 2014.

Lalak D. (red.): Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa 2007.

Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Toruń 2012, Wyd. Adam Marszałek.

Zakres tematów:

1-2. Animacja społeczno-kulturalna jako metoda edukacji. Animator kultury realizatorem działań animacyjnych.

3-4. Animacja społeczności lokalnych – aktywizowanie osób lub grupy do działania, budowanie poczucia wspólnoty oraz podstawa rozwoju lokalnego.

5-6. Zajęcia podejmujące tematykę stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, uczenia się międzykulturowego, kształtowania postaw tolerancji, otwartości na dziedzictwo kultury narodowej i europejskiej, budowania własnej tożsamości, poznawania innych kultur, postaw wobec Innego - realizowane metodą warsztatową.

7-13. Omawianie projektów studenckich.

14. Rola osób starszych oraz instytucji kultury w animacji społeczno-kulturalnej.

15. Animacja – sposób na przezwyciężanie ograniczeń (znaczenie działań teatralnych i muzycznych)

Metody dydaktyczne:

dyskusja, burza mózgów, zajęcia warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

Projekt:

- studenci tworzą projekty działań społeczno-kulturalnych dla określonego środowiska; celem projektów jest wykorzystanie potencjału zróżnicowania kulturowego i/lub uwrażliwienie grupy dominującej na Inność mniejszości,

- umiejętności klarownej i precyzyjnej wypowiedzi w przedstawianiu własnych pomysłów;

- sprawdzenie umiejętności pracy w zespole.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)