Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki pracy grupowej i środowiskowej w przestrzeni wielokulturowej [12-PE-RM-S2-TPG] semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Techniki pracy grupowej i środowiskowej w przestrzeni wielokulturowej [12-PE-RM-S2-TPG]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brown R.: Procesy grupowe: dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk 2006, Gdańskie Wyd. Psychologiczne.

Bruhn J.: Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia. Warszawa 2011, Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Oyster C. K.: Grupy. Poznań 2000, Wyd. Zysk i S-ka.

Stoner J., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa 1993, PWE.

Walter G.S.: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk 2002, Gdańskie Wyd. Psychologiczne.

Vopel K.W.: Poradnik dla prowadzących grupy. Teoria i praktyka zabaw integracyjnych. Kielce 1999, Wyd. JEDNOŚĆ.

Literatura uzupełniająca:

Aronson A., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Barnes K.: Wywieranie wpływu. Gdańsk 2005, GWP.

Lieberman P.: Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2005, GWP.

Vopel K.W.: Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003.

Zakres tematów:

1-2. Rodzaje grup. Cechy grup (przywództwo, zwartość (spójność), normy grupowe). Prowadzący grupę (czterowymiarowy model funkcji w prowadzeniu grupy, efektywność prowadzącego, zadania prowadzącego).

3. Rozwój grupy i procesy socjalizacji. Poziomy rozwoju grupowego. Krytyczne momenty w rozwoju.

4-6. Metody pracy z grupą. Jak pobudzić kreatywność grupy?

7-13. Prezentowanie projektów.

14. Komunikowanie się w grupie. Znaczenie komunikacji. Trening komunikacji międzykulturowej.

15. Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązanie (teoria rzeczywistego konfliktu grupowego, teoria względnego niezaspokojenia, podstawowe potrzeby psychiczne, odstraszanie, negocjacje, rozwiązywanie problemów, warsztaty międzygrupowe).

Metody dydaktyczne:

metoda podająca, pokazowa, burza mózgów, zajęcia warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:

- przygotowanie prezentacji o specyfice opracowywania i przebiegu projektu w grupie, czy organizacji i przebiegu pracy w zespole międzykulturowym;

Elementy projektu:

Tytuł

Wprowadzenie

Założenia teoretyczne projektu

Diagnoza problemu

Charakterystyka grupy docelowej/odbiorców

Cel główny i cele szczegółowe

Plan działania

Finansowanie/Zasoby

Ewaluacja

Uzasadnienie (na przykładzie opracowanego pomysłu własnego) wytycznych, zasad, reguł, sugestii dotyczących tworzenia i realizacji projektu (zadania)

Weryfikacja ciągła:

- sprawdzenie czy student potrafi w oparciu o wiedzę i zdobyte umiejętności zdiagnozować procesy zachodzące w grupie, role grupowe, działania i zachowania poszczególnych członków grupy.

- sprawdzenie jak student radzi sobie z sytuacjami trudnymi w grupie oraz czy i w jaki sposób potrafi te sytuacje poddać refleksji. Przy ocenie brane jest pod uwagę zaangażowanie studentów na zajęciach, aktywny udział; dyskusja w oparciu o literaturę oraz wysuwanie wniosków z zajęć.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)