Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po I roku 12-PE-RM-S2-PZ
semestr zimowy 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka zawodowa po I roku 12-PE-RM-S2-PZ
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Borowski R., Wysocki D.: Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001

Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

Kustra Cz., Fopka-Kowalczyk M., Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, Toruń 2013

Zakres tematów:

IV. Zadania do realizacji

1. Zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z regulaminu organizacyjnego (statutu) oraz regulaminu pracy danej instytucji.

2. Zapoznanie się studenta z ramowym rozkładem dnia pracy instytucji, w której realizuje praktykę, jej organizacją wewnętrzną i planem pracy,

3. Zaznajomienie się z warunkami i specyfiką pracy zespołów osób pracujących w placówce: strukturą wewnętrzną i podziałem kompetencji, specjalistycznym personelem, prowadzoną dokumentacją.

4. Zapoznanie się z pracą zespołów wychowawczych i terapeutycznych, grup socjoterapeutycznych, terapeutycznych i edukacyjnych oraz indywidualnymi programami pracy resocjalizacyjnej, planami edukacyjno-wychowawczymi i terapeutyczno-opiekuńczymi.

5. Realizowanie celów statutowych ośrodka w trakcie praktyki.

6. Włączenie się w prace danej placówki.

7. Obserwowanie zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych w placówce, w której student realizuje swoją praktykę.

Metody dydaktyczne:

praktyki

Metody i kryteria oceniania:

V. Tryb i warunki zaliczenia praktyki

1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej www.weinoe.us.edu.pl

2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych.

3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta.

4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację w Sekretariacie praktyk (pok. 106).

5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni:

• opinię o studencie realizującym praktykę, uzupełnioną przez opiekuna praktyki w placówce,

• dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki w placówce z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą),

• raport z przebiegu praktyki zawodowej.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.