Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 1) [06-PE-EWP-S1-38] semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 1) [06-PE-EWP-S1-38]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Mnich
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Juszczyk S. (1998). Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Kraków.

2. Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków.

3. Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.

4. Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.

5. Zaczyński W. (1995). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Boć J. , Miodek J. (konsultacja filologiczna). (2006).Jak pisać pracę magisterską. Wrocław.

2. Dudziak A., Żejmo A., (2008). Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów. Warszawa.

3. Duraj – Nowakowa K.: Studiowanie literatury przedmiotu, Wyd. U. J., Kraków 2003

4. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1997

5. Zaczyński W. (1995). Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa.

Zakres tematów:

TEMATYKA SEMINARIUM:

1. Poznanie zasad przygotowania pracy dyplomowej, zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w UŚ w Katowicach. Prawne aspekty przygotowywania pracy.

2. Usystematyzowanie wiedzy na temat etapów postępowania badawczego

3. Wybór problematyki badań własnych – prezentowanie przedmiotu i celów projektowanych badań własnych

4. Gromadzenie i analiza literatury przedmiotu

5. Prezentowanie problemów badawczych w badaniach własnych

6. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych

7. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem badań (wybór terenu badań, przygotowanie narzędzi do badań)

8. Analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych danych empirycznych

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH

Proponowana tematyka seminarium licencjackiego koncentruje się

wokół zagadnień związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną.

Jako obszary badań proponuje się:

1. Metody mnemotechniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i sposoby ich wykorzystania.

2. Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych – gotowość psychomotoryczna, gotowość do nauki czytania i pisania, gotowość do uczenia się matematyki, gotowość grafomotoryczna.

3. Adaptacja dziecka do warunków przedszkola.

4. Obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich w opinii rodziców i nauczycieli.

5. Kształcenie językowe w edukacji początkowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja w grupie, rozmowy indywidualne, prezentacje indywidualne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)