Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PROJEKT INŻYNIERSKI 0310-TCH-S1-PI
semestr zimowy 2016/2017
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot PROJEKT INŻYNIERSKI 0310-TCH-S1-PI
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 14:00
sala ICH
Szkolna 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Mirosław Chorążewski, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Monika Geppert-Rybczyńska, Izabela Jendrzejewska, Stanisław Krompiec, Sławomir Michalik, Mateusz Penkala, Ewa Pietrasik, Joanna Pisarska, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Katarzyna Pytlakowska, Aneta Słodek
Literatura:

Piśmiennictwo związane z tematyką wykonywanej pracy. Pozycje literaturowe wskazane przez promotora. Badania literaturowe prowadzone w oparciu o dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego bazy danych, monografie oraz oryginalne artykuły naukowe.

Zakres tematów:

Studenci wybierają temat projektu z listy zaproponowanych tematów w poszczególnych zakładach Instytutu Chemii. Istnieje możliwość realizowania prac w :

Zakładzie Chemii Analitycznej, Zakładzie Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej, Zakładzie Chemii Organicznej, Zakładzie Chemii Polimerów, Zakładzie Syntezy Organicznej, Zakładzie Chemii Teoretycznej, Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy, Zakładzie Krystalografii, Zakładzie Fizyki Chemicznej, Zakładzie Chemii Fizycznej.

Tematyka zajęć jest ściśle związana z wybranymi przez studentów tematami prac inżynierskich. W zależności od realizowanych tematów wykonywane są eksperymenty lub obliczenia z zakresu odpowiedniego dla danego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie laboratoryjne

Kryteria oceny:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Przebieg procesu weryfikacji: Wymagane terminowe złożenie sprawozdania. W razie potrzeby konieczne jest dokonanie poprawy zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Ocenianie ciągłe

Kryteria oceny: Ocena przygotowania do realizacji postawionych zadań i zaangażowania w ich wykonywaniu.

Ocena bardzo dobra: student samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania, w razie potrzeby konsultując się z promotorem.

Ocena dobra: student wymaga niewielkiej pomocy przy realizacji postawionych przed nim zadań.

Ocena dostateczna: wykonanie postawionych przed studentem zadań wymaga znacznej pomocy i prowadzenia przez prowadzącego.

Ocena niedostateczna: student nie jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przed nim w trakcie realizacji przedmiotu.

przebieg procesu weryfikacji Prowadzący na podstawie obserwacji realizowanej pracy ocenia umiejętności studenta.

Projekt inżynierski – praca pisemna

Samodzielne przygotowanie opracowania pisemnego, dotyczącego realizowanego tematu pracy inżynierskiej. Praca powinna być zredagowana w sposób przejrzysty, wskazujący na zrozumienie przedstawionych treści. Poprawne przedstawienie odniesień do źródeł literaturowych.

Kryteria oceny: Praca oceniana jest zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym oraz graficznym.

Ocena bardzo dobra: temat opracowany wyczerpująco pod względem merytorycznym i wzorowo pod względem redakcyjnym. Praca zawiera znaczącą ilość odniesień do dobrze dobranej literatury fachowej.

Ocena dobra: Praca jest wykonana starannie i zadowalająco pod względem merytorycznym. Przytaczana literatura dobrana właściwie i cytowana poprawnie.

Ocena dostateczna: strona graficzna pracy nie budzi zastrzeżeń. Opracowanie jest ubogie w treści merytoryczne oraz w odniesienia literaturowe

Ocena niedostateczna: praca przygotowana niestarannie, brak odniesień literaturowych.

Przebieg procesu weryfikacji: Wymagane oddanie pracy w uzgodnionym wcześniej terminie. W razie potrzeby konieczne jest dokonanie poprawy zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.