Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 1) 06-PC-S1-22
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 1) 06-PC-S1-22
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogumiła Bobik
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2007.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 2006.

Lektury uzupełniające:

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 2007.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa 2000.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa 1994.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1999.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Ponadto własna kwerenda studenta

Zakres tematów:

1. Wybrane zaburzenia okresu adolescencji u młodzieży lekko i umiarkowanie niepełnosprawnej intelektualnie: zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, nadpobudliwość psychoruchowa, agresywność- reaktywność emocjonalna, zaburzenia odżywiania.

W koncepcji promotora praca będzie miała charakter diagnostyczny oparty na testach objawowych Urszuli Sajewicz-Radke i Bartosza M. Radke oraz samodzielnie opracowanym narzędziu diagnostycznym (kwestionariuszu ankiety lub wywiadu

z nauczycielami i rodzicami). Prace być może będą wykorzystane do opracowania zbiorowego.

2. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie.

Praca o charakterze diagnostycznym, której celem będzie pokazanie, w jaki sposób organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną w rożnych typach szkół- specjalnej, integracyjnej, ogólnodostępnej (zapisy w statutach, współpraca specjalistów i rodziców, specjaliści, programy i metody pracy).

3. Niepełnosprawność sprzężona:

- Organizacja i realizacja procesu edukacyjno – rehabilitacyjnego dzieci

z niepełnosprawnością złożoną w placówkach integracyjnych ogólnodostępnych

i specjalnych na poziomie przedszkolnym i szkolnym

- Metody i techniki oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym.

Praca może mieć charakter ilościowy oparty na technikach sondażu diagnostycznego lub jakościowy odwołujący się metody indywidualnych przypadków.

Metody dydaktyczne:

Słowne: dyskusja, rozmowa.

Aktywizujące: burza mózgów, praca w parach, grupach.

Konsultacje indywidualne i grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to podsumowanie efektów działalności studenta przez cały semestr. Student prezentuje własne dokonania co do przebiegu procesu badawczego zgodnie z wymogami i ustaleniami na pierwszych zajęciach seminaryjnych.

W pracy pisemnej oceniana jest jakość w zakresie:

- tematu, przedmiotu i celu badań;

- struktury pracy dyplomowej;

- koncepcji badań pedagogicznych

-zawartość części teoretycznej pracy.

Moduł seminaryjny I zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie przedstawionej promotorowi teorii indywidualnej pracy pisemnej opisujące podjęte zagadnienia badawcze studenta.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.