Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Zygmunt
Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013, s.11-37.

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983, rozdz. 1. Czy istnieje dewiacja społeczna?, s. 9-30.

Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000, rozdz. 3. Zasady rozróżniania faktów normalnych i patologicznych, s. 78-110.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, (lub wydania wcześniejsze), cz. 2, rozdz. 5. Ludzie zboczeńcy, s. 304-343.

Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, rozdz. VI. Struktura społeczna i anomia, s. 195-222; rozdz. VII. Teoria struktury społecznej i anomia. Kontynuacje, s. 224-253.

Blumer H., Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, w: Współczesne teorie socjologiczne. T. 1, red. A. Jasińska-Kania i in., Warszawa 2006, s. 262-271.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 5. Symboliczny interakcjonizm a kierunek reakcji społecznej, s. 265-272.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 4. Kierunek kontroli społecznej, s. 223-258.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 9. Rodzaje dewiacji i typy naznaczeń, s. 323-347; rozdz. 10. Mechanizmy naznaczenia, s. 348-363.

Literatura uzupełniająca:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013. (całość)

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983. (całość)

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993. (całość)

Zakres tematów:

Treść ćwiczeń jest ukierunkowana na przekazanie słuchaczom wiedzy na temat wybranych teorii (klasycznych oraz współczesnych) wyjaśniających zachowania dewiacyjne i nonkonformistyczne, jak również na wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania kontroli społecznej. Dzięki zdobytej wiedzy studenci zyskują umiejętność szerokiej interpretacji przyczyn niewłaściwych zachowań człowieka i budowania skutecznych programów przeciwdziałania im w ramach działań profilaktycznych.

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące tematy:

1. Wprowadzenie do problematyki ładu społecznego i dewiacji społecznych

2. Socjologiczna analiza faktów społecznych (fakty normalne i fakty patologiczne) – teoria Emilé’a Durkheima

3. Pojęcie normalności cywilizacyjnej – koncepcja Floriana Znanieckiego

4. Anomia. Rola struktury kulturowo-społecznej w generowaniu zachowań dewiacyjnych – koncepcja Roberta K. Mertona

5. Dewiacja społeczna w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego

6. Współczesne teorie kontroli społecznej. Koncepcje Reissa, Nye’a i Hirschiego

7. Teorie naznaczenia społecznego. Goffmanowska teoria piętna

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana w oparciu o lekturę tekstów źródłowych oraz treści podręczników, mająca na celu ukazanie szerokiego kontekstu omawianych problemów i koncepcji teoretycznych;

- praca w zespołach („burza mózgów”, opracowanie zespołowej pracy zaliczeniowej).

Uwagi:

4 semestr Praca Socjalna (stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.