Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Układ pokarmowy zwierząt i człowieka 01-BZ-S2-UPZC
semestr zimowy 2016/2017
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Układ pokarmowy zwierząt i człowieka 01-BZ-S2-UPZC
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Rost-Roszkowska
Literatura:

1. Krysiak K., Świeżyński K. Anatomia zwierząt. Narządy wewnętrzne i układ krążenia. Tom. 2. PWN, 2012.

Przespolewska H., Kobryń H., Szara T., Bartyzel B.J. Podstawy anatomii zwierząt domowych. Wydawnictwo "Wieś Jutra" sp. z o.o. Warszawa 2014.

3. McCracken T.O., Kainer R.A. Atlas anatomii małych zwierząt. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

4. Zamachowski W., Zyśk A. Strunowce. Chordata. Podręcznik zoologii dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, 2002.

5. Szarski H. Anatomia porównawcza kręgowców. PWN Warszawa 1987.

6. Jura Cz. Bezkręgowce. Podstawy morfologii i funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, 2005.

7. Woźniak W. Anatomia człowieka - podręcznik dla studentów lekarzy. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2016.

8. Ignasiak Z. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2014.

Zakres tematów:

1. Układy pokarmowe zwierząt bezkręgowych

2. Układy pokarmowe zwierząt kręgowych ze szczególnym uwzględnieniem ssaków.

3. Budowa układu pokarmowego człowieka.

4. Tkanki układów pokarmowych zwierząt i człowieka.

5. Rozwój układu pokarmowego zwierząt i człowieka.

6. Zależności pomiędzy rodzajem spożywanego pokarmu a budową układu pokarmowego kręgowców.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych na konwersatoriach i laboratoriach: Umiejętności praktyczne oceniane na każdych zajęciach laboratoryjnych i konwersatoriach – umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur oraz dyskutowania.

Na zajęciach laboratoryjnych odbędą się minimum 3 kolokwia pisemne problemowe dotyczące tematyki omawianej na konwersatoriach i laboratoriach – wyliczona będzie średnia arytmetyczna z kolokwiów.

bdb – student definiuje znaczenie poszczególnych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka z uwzględnieniem przebiegu ich rozwoju; identyfikuje budowę histologiczną charakterystyczną dla poszczególnych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; wykorzystuje źródła literaturowe do przygotowania prezentacji multimedialnych; dyskutuje zależności między budową a funkcjami poszczególnych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; samodzielnie przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów histologicznych; preparatów totalnych oraz formułuje na ich podstawie wnioski, wyjaśnia zależności między rodzajem spożywanego pokarmu a budową układu pokarmowego zwierząt.

db - student definiuje znaczenie wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka z uwzględnieniem przebiegu ich rozwoju; identyfikuje budowę histologiczną charakterystyczną dla wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; wykorzystuje źródła literaturowe do przygotowania prezentacji multimedialnych; dyskutuje wybrane zależności między budową a funkcjami poszczególnych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów histologicznych, preparatów totalnych przy pomocy osoby prowadzącej oraz formułuje na ich podstawie wnioski, wyjaśnia wybrane zależności między rodzajem spożywanego pokarmu a budową układu pokarmowego zwierząt.

dst - student jedynie definiuje znaczenie wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka z uwzględnieniem przebiegu ich rozwoju; wykazuje problemy z identyfikacją budowy histologicznej charakterystycznej dla wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; wykorzystuje źródła literaturowe do przygotowania prezentacji multimedialnych; wykazuje problemy w przeprowadzaniu obserwacji mikroskopowych preparatów histologicznych, preparatów totalnych, nawet przy pomocy prowadzącego, formułuje jedynie pojedyncze wnioski wynikające z pracy czy wyjaśnia pojedyncze zależności między rodzajem spożywanego pokarmu a budową układu pokarmowego zwierząt.

ndst – student nie definiuje znaczenia wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka z uwzględnieniem przebiegu ich rozwoju; wykazuje problemy z identyfikacją budowy histologicznej charakterystycznej dla wybranych narządów układu pokarmowego zwierząt i człowieka; nie potrafi wykorzystać źródeł literaturowych do przygotowania prezentacji multimedialnych; nie potrafi przeprowadzać obserwacji mikroskopowych preparatów histologicznych, preparatów totalnych, nawet przy pomocy prowadzącego, nie potrafi wyciągać, ani formułować wniosków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.