Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym 05-BM-S1-KZSM16
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym 05-BM-S1-KZSM16
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014.

• Czachor R. (red.), Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej

i politycznej, Wrocław 2014.

• Łoś R., Konflikty w Sudanie, Warszawa 2013.

• Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

• Ostaszewski P. (red.) Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006.

• Przybylska-Maszner B. (red.) Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce,

Poznań 2014.

• Reginia-Zacharski J., Łoś R., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Stolarczyk M., Czornik K., Lakomy M. (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze i społeczne, Katowice 2015.

• Trzciński K., Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002), Warszawa 2002

• Wybrane artykuły w czasopismach: „Sprawy Międzynarodowe”, „Punkt widzenia OSW”, „Zeszyty Naukowe WSOWL”

Uzupełniająca

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Jauffert J-Ch., Afganistan 2001-2013, Warszawa 2014.

• Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

• Meredith M., Historia współczesnej Afryki : pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.

• Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

• Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

• Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

• Zajęcia organizacyjne.

• Spór o Górski Karabach

• Konflikt mołdawsko-naddniestrzański

• Wojna gruzińsko-rosyjska (2008)

• Implikacje konfliktu na wschodniej Ukrainie (2014-)

• Wojna w Afganistanie (2001-2014)

• II i III wojna w Zatoce Perskiej

• Interwencja zbrojna ze względów humanitarnych na przykładzie działań w Kosowie

• Piractwo jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

• II wojna w Sudanie oraz konflikt w Darfurze

• Konflikty w Liberii

• Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.