Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względow humanitarnych 05-BM-S1-PCIH14
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względow humanitarnych 05-BM-S1-PCIH14
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, „Bezpieczeństwo Narodowe”

• Domagała A., Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Madej M. (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017.

• Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.

• Okraska T. (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

• Potyrała A. (red.) Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Studia przypadków, Poznań 2007.

• Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji : historia, etyka, polityka, prawo, Gdańsk 2005.

Uzupełniająca

Domagała A., Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Bydgoszcz 2008.

Kuźniar R. i in.., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Mężykowska A., Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:

• Zajęcia organizacyjne i wprowadzające (podstawowe aspekty teoretyczne interwencji zbrojnej ze względów humanitarnych)

• Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Rwandzie

• Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Somalii

• Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Bośni i Hercegowinie

• Przyczyny, przebieg i skutki interwencji ze względów humanitarnych w Libii

• Problematyczność zagadnienia potencjalnej interwencji ze względów humanitarnych w Syrii

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego udziału w zajęciach (możliwa 1 nieobecność w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych oraz treści z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.