Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-N1-SBNM14
semestr letni 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-N1-SBNM14
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 57
Limit miejsc: 62
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Miron Lakomy
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005.

2. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

3. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

4. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

5. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

6. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Marszałek-Kawa J., Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Toruń 2013.

9. Cebul K., Rudkowski A., Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, CeDeWu 2015.

10. Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, ASPRA-JR 2005.

11. Kostecki W., Strach i potęga, Poltext 2012.

12. Dybczyński A., Sojusze międzynarodowe, SCHOLAR 2014.

13. Wiśniewski Janusz, Żodź-Kuźnia Katarzyna, Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

14. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN 2012.

15. Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

Uzupełniająca:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Wyd. Elipsa 2012.

3. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

4. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

5. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis".

6. Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

7. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

8. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

9. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

10. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

11. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

12. Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.

13. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

14. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

15. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

16. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

17. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

18. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

19. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

20. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

21. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 1.

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 2.

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 3.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 1.

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 2.

6. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 3.

7. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 1.

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 2.

9. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 3.

10. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin.

11. Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Indii.

12. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec.

13. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii.

14. Strategie Sojuszu Północnoatlantyckiego, cz. 1.

15. Strategie Sojuszu Północnoatlantyckiego, cz. 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Ocena końcowa modułu jest średnią oceny z egzaminu pisemnego oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń.

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.