Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty społeczne i ich finansowanie 12-OA-S1-8PSIW
semestr letni 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Projekty społeczne i ich finansowanie 12-OA-S1-8PSIW
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 38
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Monkiewicz, W., Rzeźnik. G. i Wojda, M. Zarządzanie cyklem projektu. Skuteczne aplikowanie i zarządzanie projektami europejskimi w małych organizacjach pozarządowych. Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2009.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa 2006: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Szymańska, A. (2008). Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013. Warszawa: Placet.

Rożanowski B., Zarządzanie projektami społecznymi, Lubin 2007.

Barański R., Dotacje, fundusze i granty, Gliwice 2008.

Branderburg H. (red.), Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Katowice 2012.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Podręcznik wskaźników PO KL

Szczegółowy opis priorytetów PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO

Zakres tematów:

1. Problemy społeczne i ich diagnozowanie w społeczeństwie obywatelskim, rola organizacji pozarządowych

2. Projekt – definicje, struktura, rodzaje

3. Elementy projektu – problem, cel, wskaźnik, przebieg, harmonogram, kosztorys, ewaluacja

4. Tworzenie struktury zarządzania

5. Rola zespołu w projekcie

6. Analiza dostępnych źródeł finansowania projektów

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialna, analiza tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Student:

- zapoznaje się i zna zakres treści wykładów oraz literatury obowiązkowej

- przygotowuje się do egzaminu

- przygotowuje projekt w grupie

Projekt grupowy – przygotowanie projektu społecznego.

Projekt powinien zawierać wszystkie omówione elementy struktury projektowej , powinien być adekwatny i wyczerpujący, odnosić się do aktualnych problemów społecznych, przy czym każda osoba w zespole w równym stopniu zna zagadnienie; potrafi w sposób jasny przedstawić najważniejsze elementy projektu, a także jest przygotowana do prowadzenia dyskusji, potrafi wskazać najnowsze źródła danych.

Ocena merytoryczna i formalna przygotowanych projektów.

Praca pisemna - test wiedzy:

Znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć o projektach społecznych, ich strukturze i finansowaniu– pozytywną ocenę student uzyskuje otrzymując więcej niż 50% punktów z testu wiedzy.

Ocena pisemnej pracy – testu wiedzy składającego się z pytań otwartych i/lub zamkniętych.

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.