Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorim monograficzne: Współczesne trendy w nauce o mediach i komunikowaniu 05-BM-N1-KM5.14
semestr letni 2016/2017
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorim monograficzne: Współczesne trendy w nauce o mediach i komunikowaniu 05-BM-N1-KM5.14
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Literatura:

T. Goban-Klass: Media i terroryści czy zastraszą nas na śmierć? Kraków 2009

Marek Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Katowice 2014, rozdział 1

Stanisław Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010, 206-227.

Monika Sadlok: Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, str.218-227

Janina Fras: Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005

Problematyka kobieca – konteksty, red. M. Jeziński, Magdalena Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013 (fragmenty)

Paul Levinson: Nowe nowe media, Kraków 2010, str. 11-25

Olgierd Annusewicz: Celebrytyzacja polityczna, Studia Politologiczne nr 20 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego str. 268-273

Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu : między psychologią a medycyną / red. nauk. Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka; Warszawa 2012

Ł. Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych [w:] Płeć w życiu politycznym. Red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

„Zeszyty Prasoznawcze” 2015, Tom 58, Numer 2 (222), Komunikowanie o zdrowiu

M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016

Zakres tematów:

1. Entertainizacja, celebrytyzacja, voyeuryzm medialny, makeover show, tabloidyzacja oraz skandalizacja w mediach.

2. Polityka w mass mediach. Polityczny lider czyli zjawisko personalizacji w polityce.

3. Nowe media i zjawisko cyfrowego narcyzmu. Memy.

4. Studia kobiece w medioznawstwie.

5. Terroryzm i przemoc w mass mediach

6. Religia w mass mediach.

7. Komunikowaniu o zdrowiu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- prezentacje multimedialne

- wystąpienia ustne

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena z pracy pisemnej.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia, umiejętność formułowania hipotez i wyciągania wniosków oraz ocena z pracy pisemnej.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia.

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.