Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-S1-1PMEW
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka edukacji wczesnoszkolnej 12-PE-WIP-S1-1PMEW
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 1997.

Bereźnicka F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2009.

Duraj - Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls, Kraków 1998.

Denka K., O nowym kształcie edukacji, Toruń 1998.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B., Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Zelonka M., Wróbla T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Podstawa programowa MEN.

Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia podręczników i programów do użytku szkolnego

Zakres tematów:

Treści zajęć

1. Podstawa programowa – reformy szkolnictwa.

2. Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej.

3. Planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej.

4. Podmiot, przedmiot, cele, środki, metody w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - prawidłowe rozumienie pojęć.

6. Struktura i budowa testów do badań dojrzałości szkolnej.

7. Analiza programów i podręczników do edukacji wczesnoszkolnej.

8. Współczesne funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

9. Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.

10. Ocenianie kształtujące (strategie rozwijania uczenia się i nauczania: cele lekcji, kryteria oceny – nacobezu, informacja zwrotna, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska).

Metody dydaktyczne:

pokaz, dyskusja, praca z książką, analiza tekstu, praca indywidualna i grupowa, analiza dokumentu, pogadanka

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne – weryfikacja wiedzy z zakresu znajomości najnowszej literatury z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania (5 pytań w tym jedno o charakterze otwarte). Warunkiem zaliczenia pracy pisemnej jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej 50% zadanych pytań (tj. 10pkt.). Maksymalna liczba punktów 20. Za każde pytanie 3 punkty, a pytanie otwarte za 5 punktów. Czas trwania kolokwium 45 minut. W kolokwium uczestniczą wszyscy studenci z danej grupy ćwiczeniowej.

Prezentacja - Studenci w grupie przygotowują prezentacje multimedialną dotyczącą treści ćwiczeń i analizy wybranego programu edukacyjnego. Prezentacja zostaje poddana ocenie grupy oraz osoby prowadzącej ćwiczenia. Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyczerpujące wyłożenie tematu oraz zgodność z kryteriami wynikającymi z rozporządzeniami MEN. Ocenie będzie również podlegać ogólne zaangażowanie w prace grupy, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Prezentacja multimedialna jest prezentowana i omawiana na forum grupy ćwiczeniowej. Ocena za wykonanie prezentacji multimedialnej jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.

Uwagi:

ZEW i WP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.