Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka wychowania przedszkolnego 12-PE-WIP-S1-2PMWP
semestr letni 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka wychowania przedszkolnego 12-PE-WIP-S1-2PMWP
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna.

Klim-Klimaszewska A., Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.

Laska E. I. (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci.

Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Minczanowska A. (red.), Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej formy.

Zyzik E., Wybrane determinanty pracy zawodowej nauczycieli przedszkoli publicznych.

Zakres tematów:

• Dzieciństwo jako szczególny okres w życiu człowieka.

• Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego.

• Cele i zadania edukacji przedszkolnej.

• Zasady pracy pedagogicznej z dzieckiem wieku przedszkolnym.

• Rodzaje placówek przedszkolnych.

• Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

• Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

• Formy organizacyjne pracy z dziećmi.

• Proces adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.

• Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

• Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

• Dokumentacja nauczyciela przedszkola.

• Zabawa w edukacji przedszkolnej.

• Organizowanie spacerów, wycieczek i uroczystości w przedszkolu.

• Nieprawidłowości w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej.

Termin egzaminu zostanie ustalony ze studentami.

Uwagi:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu: średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.