Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka wychowania przedszkolnego 12-PE-WIP-S1-2PMWP
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka wychowania przedszkolnego 12-PE-WIP-S1-2PMWP
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dominika Duraj, Małgorzata Zalewska-Bujak
Literatura:

Brejnak W., Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki, Warszawa 2006.

Buehl D.: Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się.

Corinne A., Zrozum swojego przedszkolaka, Warszawa 2007.

Folewska R., Zarzycka I.: Wesoła szkoła sześciolatka. Spróbujmy inaczej. Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym. Warszawa 2005.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków 2011.

Jurek A.: Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania.

Klim-Klimaszewska A., Witamy w przedszkolu, wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Warszawa 2011.

Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Warszawa 1988.

Laska E.J., (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dziecka, Rzeszów 2007.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Gajdzika A., ( red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, Kraków 2010.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Zalewska-Bujak M. (red.), Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce, Kraków 2010.

Pytlarczyk J.: Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Program, zabawy, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze. Włoch S., Włocha, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa, 2009.

Skibska J.: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania.

Skura M., Lisicki M. (red.): Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków. Zbiór zabaw i kart pracy. Klasyfikowanie...

Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków 2010.

Waloszek D. (red.): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków 2010.

Waloszek D. (red.): Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie. Kraków 2009.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

Wlaźlik B.: Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej. Plany pracy i scenariusze zajęć.

Wychowanie w Przedszkolu – czasopismo naukowe

Zakres tematów:

Analiza treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Najnowsze tendencje w edukacji przedszkolnej.

Zaburzenia w rozwoju występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.

Struktura, zakres treści programowych wychowania przedszkolnego.

Teoretyczne aspekty rozwoju dziecka w okresie edukacji przedszkolnej.

Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

Organizacja dnia pobytu i zajęć dzieci w placówkach przedszkolnych.

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole (metody nauki czytania, pisania, kształtowanie pojęć matematycznych).

Diagnoza przedszkolna. Podstawowe założenia.

Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego (od adaptacji do gotowości szkolnej i edukacyjnego sukcesu).

Metody pracy wychowawczej w przedszkolu.

Zabawa – jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym.

Innowacje metodyczne, organizacyjne, programowe w edukacji przedszkolnej.

Nauczyciel przedszkola jako główny organizator procesu edukacyjnego.

Metody dydaktyczne:

praktyczna realizacja treści ćwiczeń, dyskusja, praca z książką, analiza dokumentu, pogadanka

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - Student zobowiązany jest do merytorycznego przygotowania się do dyskusji nad problemami związanymi z tematyką zajęć. Ponadto sprawdzeniu będzie podlegać umiejętności pracy w grupach oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i analizowania działalności placówek wychowania przedszkolnego i zagadnień z nią związanych: założenia prawne, organizacyjne, programowe i dydaktyczno-wychowawcze, metody i formy pracy wychowawczo-dydaktycznej. Ocenie podlega zakres i jakość przygotowanego materiału do prezentacji zaangażowanie osób biorących udział w prezentacji, sposób prezentacji , jakość języka w referowaniu treści oraz aktywizację słuchaczy. Prezentacja – według harmonogramu ustalonego na początku zajęć ze studentami. Na prezentację grupa ma od 10 do 15 minut.

projekt

Polega na sprawdzeniu umiejętności studenta do opisu zmian koniecznych i potrzebnych – jego zdaniem – do lepszego funkcjonowania przedszkola z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań organizacyjnych, programowych, metodycznych w edukacji przedszkolnej. Ocenie podlega zakres i jakość przygotowanego materiału do prezentacji. Opracowany projekt będzie oceniany w skali ocen: 2,0-5,0. W ocenianiu będzie brane pod uwagę przedstawienie propozycji zmian i ich teoretyczne uzasadnienie oraz sposób prezentacji. Omówienie projektu– według harmonogramu ustalonego na początku zajęć ze studentami. Czas prezentacji od 5 do 10 minut. Student jest zobowiązany do zaprezentowania swojego projektu całej grupie oraz złożenia go w formie pisemnej.

Uwagi:

ZEW i WP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.