Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1] semestr letni 2016/2017
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 2) [06-PE-EWP-S1-38.1]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Mnich
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2005.

2. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999.

3. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000.

4. Palka S. (red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

5. Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice, Pedagogika GWP, Gdańsk 2010

6. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Kaszyńska A.: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomowa lub magisterską. Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice 2008.

3. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000

Zakres tematów:

Opracowanie spisu treści części teoretycznej pracy oraz pierwszego rozdziału teoretycznego. Przygotowanie zarysu metodologii badań własnych: sprecyzowanie celu badań, problemów badawczych, dobór metod i technik badawczych a także samodzielne opracowanie autorskich narzędzi badawczych. Pozyskanie zgody na przeprowadzenie badań w wybranej placówce a także przeprowadzenie badań pilotażowych w celu weryfikacji przyjętych założeń badawczych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konsultacje, rozmowy indywidualne, trening twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie kompletnej części metodologicznej pracy oraz opracowanych narzędzi badawczych.

Ocenie podlegają następujące elementy:

- aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych

- samodzielność w opracowaniu części metodologicznej

- jakość zaprezentowanych fragmentu pracy dyplomowej

Skala ocen:

5,0 – wysoka świadomość metodologiczna, prawidłowa konstrukcja części metodologicznej i procedury badawczej, praca nienaganna pod względem formalnym i językowym

4,5 – jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej

4,0 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej

3,5 – dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej

3,0 – znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej

2,0 – niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)