Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 4) 06-PC-S1-25
semestr letni 2016/2017
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 4) 06-PC-S1-25
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Stanisław Juszczyk, Mateusz Penczek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2006.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań empirycznych. Kraków 2003.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Inne opracowania będą podawane w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników seminarium.

Literatura uzupełniająca:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Denzin N. K. , Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2. Warszawa 2009.

Zakres tematów:

-Rozwiązania metodologiczne w podejmowanych badaniach własnych.

-Konstrukcja metodologicznej części pracy dyplomowej.

-Procedury badawcze w realizowanych badaniach własnych.

-Konstrukcja empirycznej części pracy dyplomowej.

-Dopracowywanie treści części teoretycznej pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne i grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Moduł seminaryjny 4 zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie złożonej promotorowi pracy dyplomowej. Praca dyplomowa przygotowana samodzielnie przez studenta powinna być potwierdzeniem jego kompetencji w zakresie projektowania, planowania, redagowania wypowiedzi pisemnej, poprawnego realizowania procesu badawczego. Praca ta powinna również wskazywać na potencjał studenta w konstruktywnym posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów, zaprezentowany w formie propozycji rozwiązań praktycznych oraz teoretycznego wnioskowania.

Uwagi:

Zakładane efekty kształcenia planuje się osiągnąć za pomocą seminaryjnej formy kształcenia oraz ukierunkowanej pracy własnej studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.