Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 4) 06-PC-S1-25
semestr letni 2016/2017
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 4) 06-PC-S1-25
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Stanisław Juszczyk, Iwona Wendreńska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych: szkice metodologiczne, Katowice 2005.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych: szkice metodologiczne, Katowice 2013.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków 1999.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Kraków 2001.

Urbaniak - Zając D., Kos E., Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980.

Crewswell J., Projektowanie badań naukowych, Warszawa 2013.

Nowak S.: Metodologia badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 2007.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Zakres tematów:

1. Opis, analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych danych empirycznych

- opracowanie tabelaryczne i/lub graficzne wyników badań.

- opis i interpretacja uzyskanych danych, sformułowanie wniosków i postulatów, propozycji rozwiązań.

2. Opracowanie wstępu i zakończenia, spisów rzeczy, aneksu.

3. Przygotowanie pracy zgodnie z wymogami formalnymi. Zasady umieszczania pracy w systemie APD.

4. Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje grupowe i indywidualne.

Metody i kryteria oceniania:

Moduł seminaryjny IV zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie złożonej promotorowi pracy dyplomowej. Przedstawiona do oceny praca powinna stanowić potwierdzenie kompetencji studenta w zakresie planowania, redagowania wypowiedzi pisemnej, poprawnego projektowania i realizowania procesu badawczego oraz umiejętności opracowania danych. Kryteria oceny: poprawność merytoryczna, językowa oraz zgodność z wymogami formalnymi przedstawionej pracy.

Elementem uwzględnianym w ostatecznej ocenie będzie również dotrzymywanie przez studenta wyznaczonych terminów, udział w konsultacjach seminaryjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz rzetelność w realizacji zadań.

Uwagi:

Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie zaliczenia z oceną z modułu seminaryjnego III.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.