Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - SUROWCE I PROCESY 0310-TCH-S1-020
semestr letni 2016/2017
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot TECHNOLOGIA CHEMICZNA - SUROWCE I PROCESY 0310-TCH-S1-020
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 11:00
sala C/1/01
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Marta Kuwik, Maria Maślankiewicz
Literatura:

jak wymienione w części wspólnej dla wszystkich grup

Zakres tematów:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej.

Treści merytoryczne:

- Zapoznanie się z obowiązującą symboliką podstawowej aparatury chemicznej i

ogólnym sposobem jej działania, 1 godz.

- Wykonywanie analizy składu zadanej mieszaniny gazów 4 godz.

- Wykonywanie analizy wody. Oznaczanie parametrów charakterystyki wody, w tym:

twardości, utlenialności, zawartości tlenu, amoniaku, siarczanów, chlorków 8 godz.

- Recykling polimerów np. PET oraz zapoznanie się z metodami identyfikacji

polimerów 4 godz.

-Wyznaczanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych polimerów, 4 godz.

-Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimerów metodą wiskozymetryczną, 4 godz.

- Wyznaczanie stałej równowagi dla reakcji odwracalnej, 4 godz.

- Analiza superfosfatu, 4 godz.

- Oznaczanie liczby zmydlania tłuszczów, 4 godz.

- Badanie efektywności procesów koagulacji i flokulacji układu koloidalnego, 4 godz.

- Wyznaczanie ciepła spalania za pomocą kalorymetru, 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące zagadnienia związane z istotnymi problemami technologii chemicznej.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 45

Liczba godzin pracy własnej studenta: 45

Opis pracy własnej studenta: Praca ze wskazaną literaturą przedmiotową obejmującą samodzielne przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień obowiązujących do kolokwiów oraz przygotowanie się do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Kolokwium pisemne

Sprawozdanie

Konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne:

93 -100 % bdb

85 – 92 % +db

78 – 84 % db

71 – 77 % +dst

60 – 70 % dst

Poniżej 60 % ndst.

Dla sprawdzianu ze znajomości symboli:

97 -100 % bdb

93 – 96 % +db

89 – 92 % db

85 – 88 % +dst

80 – 84 % dst

Poniżej 80 % ndst.

Ocena stanowi 60 % oceny końcowej. Ocena końcowa może zostać podwyższona o pół stopnia w przypadku bardzo dobrej oceny przez prowadzącego postawy studenta wykazywanej w trakcie wykonywania ćwiczeń

Do uzyskania zaliczenia wymagane jest przedstawienie poprawnie opracowanego sprawozdania (w razie potrzeby konieczne jest dokonanie poprawy zgodnie ze wskazówkami prowadzącego)

Ocena stanowi 20 % oceny końcowej

Ocenianie ciągłe: ocena zaangażowania w wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych

Ocena stanowi 20 % oceny końcowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.