Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (cz.2) 06-PE-R-S2-13.1
semestr letni 2016/2017
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (cz.2) 06-PE-R-S2-13.1
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Jarosz
Literatura:

Jemielniak D. (red.) Badania jakościowe , PWN, Warszawa 2012

Metody badań jakościowych, Warszawa 2009, PWN

Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K., red. (2010). Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice, Impuls, Kraków.

Babbie E. R., (2003). Badania społeczne w praktyce, PWN ,Warszawa.

Pilch T.,Bauman T., (2002) Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa.

Rubacha K.,(2008), Metodologia badań nad edukacją. Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Palka S., (2010), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk

Łobocki M. (2003), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych , Impuls, Kraków.

Zakres tematów:

- prawa dziecka i ich realizacja w współczesnym świecie i w Polsce ( w rodzinie, szkole, instytucjach oraz środowisku lokalnym i społeczeństwie)

- podmiotowość dziecka w wychowaniu ( w rodzinie, szkole)

- partycypacja społeczna dzieci i młodzieży (obywatelstwo dzieci i młodzieży);

- samorządność i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

-przemoc i zaniedbywanie dzieci w rodzinie oraz działania i interwencje wobec tych problemów

- przemoc w wychowaniu / w instytucjach i środowiskach wychowawczych)

- dzieci i młodzież w podwójnym świecie - rzeczywistość wychowawcza realna i wirtualna

- dzieciństwo jako konstrukt i kategoria społeczna, miejsce dzieciństwa / dziecka we współczesnym świecie, badania nad dzieciństwem

- udział dzieci w badaniach pedagogicznych i społecznych, dzieci jako badacze, współbadacze swojej sytuacji i problemów

- problemy współczesnej rodziny i formy pomocy oraz wsparcia

- przemoc w rodzinie (w różnych relacjach i formach)

- pozytywne rodzicielstwo – możliwości i problemy rozwoju

-migracje dzieci, uchodźctwo dzieci, sytuacja dzieci w zjawiskach migracyjnych, eurosieroctwo

- profilaktyka zjawisk patologicznych wśród dzieci, młodzieży, rodzin

- przemoc jako problem społeczny i zdrowotny w środowiskach lokalnych i społeczeństwie, koszty indywidualne i społeczne

- kondycja psychospołeczna wychowawców i nauczycieli ( w tym rodziców)

- demokratyzacja szkoły, działanie samorządów uczniowskich, wpływ uczniów na życie szkoły

- prawa dziecka w edukacji, nauczyciel a prawa dziecka

- pedagogika wobec celów zrównoważonego rozwoju 2030

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa, metoda burzy mózgów oraz metoda krytyczna analiza , elementy tutoringu. Równolegle go analizy problemu studenci poszukują optymalnych spersonalizowanych rozwiązań metodologicznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena krytyczna propozycji oraz fargmentów opracowanych materiałow. Ocena wg. spełnienia rygorów zaliczenia przedstawianych przy rozpoczęciu seminarium

Uwagi:

harmonogram i tempo prac nad przygotowaniem kolenych fragmentów realizacji projektu pracy dyplomowej wg. ustaleń przy rozpoczęciu seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.