Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika eksperymentalna [13-GR-SM-GE1] semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Grafika eksperymentalna [13-GR-SM-GE1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Skutnik, Jakub Staroń
Literatura:

Krejča A.: Techniki sztuk graficznych. WAiF. Warszawa 1984.

Jurkiewicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Arkady. Warszawa 1975.

Catafal J., Oliva C.: Techniki graficzne. Arkady. Warszawa 2004.

Werner J.: Podstawy technologii malarstwa i grafiki. PWN,1989.

Katalogi oraz inne publikacje dotyczące wydarzeń artystycznych związanych tematycznie z programem pracowni. Aktualne teksty krytyczne poświęcone sztuce współczesnej.

Zakres tematów:

W pracowni grafiki eksperymentalnej zakres realizowanych tematów odnosi się w głównej mierze do zainteresowań studentów i wynika z ich indywidualnych wyborów. W procesie twórczym, student formułuje problemy artystyczne i sposoby ich rozwiązania, weryfikuje je w dyskusji i rozmowach indywidualnych a poprzez stosowanie zróżnicowanych rozwiązań warsztatowych wykraczających poza klasyczny obszar graficznej kreacji, konkretyzuje pomysły w postaci gotowych dzieł. Ostatecznej konstrukcji i zakresowi tematyki prac (założono możliwość wyboru zagadnień zaproponowanych przez prowadzącego pracownię) sprzyja świadomość i zdolność do jej artystycznej realizacji z wykorzystaniem technik i technologii pozwalających na łączenie różnych sposobów druku, włączenie do kreacji artystycznej kompozycji przestrzennych (instalacji) oraz stosowanie analogowych i cyfrowych technik kreowania obrazu. Umożliwia się na podstawie wcześniej przygotowanych i zweryfikowanych projektów realizację dzieł w przestrzeni publicznej.

Metody dydaktyczne:

W realizacji tematyki modułu wykorzystuje się metody praktyczne oparte na działalności artystycznej studenta. Wiodącą jest metoda realizacji zadań twórczych w oparciu o świadome posługiwanie się szeroko rozumianym eksperymentalnym warsztatem graficznym w pracowni oraz w dostępnej przestrzeni publicznej. W programie artystycznych działań warsztatowych towarzyszą jej metody problemowe (sprzyjające samodzielnemu zdobywaniu i przetwarzaniu wiedzy oraz umiejętności) opierające się na obserwacji życia artystycznego (np. wystawy, festiwale, przeglądy) i różnych form jego opisu i oceny (np. analizy krytyczne, literatura przedmiotu, przekazy medialne). W przygotowaniu studenta do oceny wartości dzieł i działań własnych służą metody impresyjne. Kształtują one umiejętność krytycznego spojrzenia na własną twórczość artystyczną oraz animują zaangażowanie w życie artystyczne (poprzez udział w wystawach i prezentacjach prac własnych i innych artystów).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest poziom osiągniętych efektów kształcenia założonych w module przedmiotu. O wartości ostatecznej oceny (najwyższy współczynnik wagi oceny) decyduje jakość rozwiązań formalnych i stylistycznych wykorzystanych w realizacji wybranej tematyki prac. Ocenę konstruuje się na podstawie obserwacji całego procesu twórczego, w tym obserwacji zajęć warsztatowych oraz na podstawie dyskusji (indywidualnej i grupowej) nad konkretnymi rozwiązaniami. Wysoko ocenianym fragmentem całego procesu oceny jest poziom argumentacji i sposób prezentacji indywidualnych pomysłów i rozwiązań w ramach wystaw końcowosemestralnych.

Uwagi:

Wskazane jest czynne uczestnictwo studentów w wydarzeniach artystycznych związanych obszarowo i tematycznie z problematyką poruszaną na zajęciach w pracowni grafiki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)