Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jagoda Sikora
Literatura:

Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Aleksandrowicz J.W. (1998). Zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD-10). Psychopatologia, diagnostyka, leczenie. Kraków: Wyd. UJ.

Buchter J, N, Hooley J.M, Mineka S (2017): Psychologia zaburzeń, GWP: Gdańsk.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10, kryteria diagnostyczne DSM5

Sęk,H Wprowadzenie do psychologii klinicznej, rozdz. 4,

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska ,L(2013): Psychopatologia, Scholar,

Stemplewska -Żak, Kreitz K., (2005): Wywiad psychologiczny jako postępowanie badawcze

Suchańska A. (2012) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej.

Seligman, S.;Walker, F,.; Rosenhan, D (2003).: Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka

Zakres tematów:

1.Przedmiot, zakres, zadania psychologii klinicznej. Kierunki rozwoju psychologii klinicznej. Modele i teorie istotne dla psychologii klinicznej. Pojęcie normy, normalności i zdrowia w psychologii klinicznej.

2.Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej.

3.Modele diagnozy psychologicznej. Etapy postępowania diagnostycznego.

4.Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej - metody kliniczne i psychometryczne diagnozy psychologicznej.

5.Prezentacja przez studentów pracy własnej: informacji pozyskanych na podstawie przeprowadzonej przez siebie rozmowy oraz obserwacji psychologicznej. Wymiana doświadczeń.

6.Interwencja kryzysowa w sytuacjach katastrof masowych. Uraz psychiczny jako szczególny rodzaj sytuacji trudnej. Pojęcie kryzysu. Interwencja kryzysowa. Specyfika funkcjonowania psychologicznego po urazie psychicznym.

7.Psychologia zaburzeń lękowych - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę. Mechanizmy psychologicznego funkcjonowania. Analiza studium przypadku

8.Psychozy schizofreniczne ( zaburzenia procesów poznawczych, emocji, myślenia spostrzegania i działania w psychozach). Formy pomocy psychologicznej udzielanej pacjentowi i jego rodzinie. Analiza studium przypadku.

9.Psychologia zaburzeń osobowości - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę. Mechanizmy psychologicznego funkcjonowania. Analiza studium przypadku.

10.Psychologia zaburzeń afektywnych – koncepcje wyjaśniające mechanizm i patogenezę zaburzeń nastroju. Postulowane oddziaływania pomocowe. Analiza studium przypadku

11.Psychologia uzależnień – obraz kliniczny, główne koncepcje i modele uzależnienia.

12.Psychologia upośledzenia umysłowego. Mechanizm powstawania, funkcjonowanie psychospołeczne. Formy pomocy.

13.Model zawodowy psychologa klinicznego. Zadania psychologa klinicznego w obszarze różnych dziedzin. Etyczny kontekst działalności zawodowej psychologa klinicznego.

14.Psychologia kliniczna w kontekście prawnym – ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – tajemnica zawodowa psychologa, ochrona praw pacjenta, zasady leczenia przymusowego.

15.Kolokwium. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

prezentacja, nagrania audiowizualne, analiza studiów przypadków

„Burza mózgów”, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości

2) aktywność na zajęciach, prezentacje

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 aktywność/studium przypadku

Uwagi:

możliwość opuszczenia 2 zajęć, wszystkie ponadwymiarowe nieobecności należy zaliczyć w okresie do 2 tygodni od nieobecności. Zaliczenie nieobecności jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.