Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii sądowej 06-PS-SM-031
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii sądowej 06-PS-SM-031
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Bożek
Literatura:

1. Piotrowicz D. (2010). Negocjacje kryzysowe i policyjne. Warszawa

2. Gradoń, K. (2010). Zaójstwo wielokrotne. Warszawa: LEX

3. Majchrzyk, Z. (2008). Zabójczynie i zabójcy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

4. Pasko – Porys, W. (2008). Przesłuchanie i wywiad. Warszawa: Oficyna Naukowa

5. Bolechów, B. (2010). Terroryzm. Warszawa: PWN

6. Gołębiewski J. (2008). Profilowanie kryminalne. Warszawa: LOGOS

7. Turey B. (2011). Criminal Profiling, Fourth Edition: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. New York: Academic Press

8. Hołyst B. (2010). Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis

9. Liedel K. (2010). Zarządzanie informacje w walce z terroryzmem. Warszawa: Wydawnictwo TRIO

10. Kratz H-J. (2010). Mobbing rozpoznawanie i reagowanie, zapobieganie.

11. Richards J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Langley: CIA

12. Kocisis R. (2006). Criminal Profiling. New Jersey: Humana Press

13. Gierowski J. (2002). Zabójcy i ich ofiary. Kraków: IES

14. Horgan J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa: PWN

15. Di Maio V. (2001). Forensic Pathology. New York: CRC Press

Zakres tematów:

1. Historia, możliwości i cele psychologii śledczej – miejsce psychologii śledczej w horyzoncie problemowym psychologii sądowej. Główne kierunki badań i najważniejsze osiągnięcia. Psychologia operacyjna, jako nowa gałąź psychologii stosowanej.

2. Podstawy kryminalistyki i medycyny sądowej – analiza kontekstu psychologicznego śladów materialnych, psychologiczno – kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia. Analiza mechanizmu powstawania ran typowych dla określonego rodzaju sprawcy.

3. Negocjacje policyjne – główne zadania negocjatora, proces negocjacji, jako szczególny przykład komunikacji interpersonalnej, techniki negocjacyjne i uwarunkowania ich stosowania.

4. Metody i techniki przesłuchań – przesłuchanie metodami klasycznymi, przesłuchanie pracowników metodą BAI, przesłuchanie podejrzanego metodą FBI.

5. Psychologiczne funkcjonowanie przestępców wielokrotnych – historyczne sylwetki sprawców przestępstw wielokrotnych, geneza ich asocjalności, psychologiczne mechanizmy funkcjonowania w kontekście doświadczeń życiowych.

6. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw – profilowanie metodą FBI, kontekst kulturowy, jako istotna zmienna różnicująca w procesie profilowania psychologicznego, metodologiczne aspekty profilowania psychologicznego.

7. Przestępczość zorganizowana, jako przedmiot analizy psychologicznej – formowanie się grupy przestępczej, jako przedmiot analizy psychologicznej, funkcjonowanie procesów grupowych i ich wpływ na skuteczność organizacji.

8. Psychologia terroryzmu – psychologiczno społeczne warunki sprzyjające powstawaniu klimatu terrorystycznego, proces dekompozycji grupy terrorystycznej, jako pole działalności psychologicznej, praca z ofiarami i rodzinami ofiar zamachów terrorystycznych.

9. Opiniodawstwo sądowe – psychologiczne opiniowanie w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych i opiekuńczych. Psychologiczne uwarunkowania psychologicznej wiarygodności zeznań świadków.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, gry symulacyjne, analiza materiału aktowego.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia zaliczeniowe. Ocenę końcową stanowi średnia z 2 kolokwiów lub 1 kolokwium i aktywności.

Uwagi:

Brak zgody na rejestrowanie zajęc. Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.