Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokratyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej 05-DP-S1-DPESW14
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Demokratyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej 05-DP-S1-DPESW14
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Sebastian Kubas
Literatura:

Monografie:

ÁGH A.: Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans. Cheltenham, Edward Elgar, 1998.

Anotszewski A.: Współczesne teorie demokracji. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2016.

BLOK Z.: Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2006.

DIAMOND L.: Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1999.

HUNTINGTON S.P.: Trzecia fala demokratyzacji. Przeł. A. Dziurdzik. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.

LINZ J.J., STEPAN A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-communist Europe. Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1996.

MORAWSKI W.: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1998.

PRIDHAM G.: Dynamics of Democratization. A Comparative Approach. Continuum, New York, 2000.

PRZEWORSKI A.: Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press. Cambridge 1991.

WHITEHEAD L.: Democratization. Theory and Experience. Oxford, Oxford University Press, 2002.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach (wybrane pozycje):

ANTOSZEWSKI A.: Normatywne i empiryczne teorie demokracji. „Politeja” 2015, nr 4(36).

ELKLIT J., SVENSSON P.: What Makes Elections Free and Fair? “Journal of Democracy” 1997, vol. 8, no 3.

HUNTINGTON S.P.: After Twenty Years of Future of Third Wave. “Journal of Democracy” 1997, vol. 8, no 4.

IWANEK J.: Standarization of Modern Democracy. “Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015.

O’DONNELL G.: Illusion about Consolidation. “Journal of Democracy” 1996, vol. 7, no 2.

RUSTOW D.: Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model. “Comparative Politics”. No 3. City University of New York. New York 1970.

SCHEDLER A.: What is Democratic Consolidation? “Journal of Democracy”. Vol. 9, no 2. The Johns Hopkins University Press. Baltimore 1998.

STEPAN A.: On the Tasks of Democratic Opposition. “Journal of Democracy” 1990, vol. 1, no 2.

WHITEHEAD L.: The Drama of Democratization. “Journal of Democracy” Vol. 10, no 4. The Johns Hopkins University Press. Baltimore 1999.

BLOK Z.: Krytyczna refleksja nad wybranymi teoriami i kryteriami ocen demokratyzacji. W: Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja. Red. E. NOWAK, R. RIEDEL. Lublin, Wydawnictwo

Zakres tematów:

1. Pojęcie i teoria procesu demokratyzacji.

2. Części składowe procesu demokratyzacji.

3. Tożsamość Europy Środkowej w kontekście istnienia Europy Zachodniej i Wschodniej.

4. Dziedzictwo przeszłości Europy Środowej.

5. Przeobrażenia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1990 roku.

6. Rosja i jej wpływ na przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej.

7. Analiza ilościowa indeksów demokratyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po zakończeniu wykładów.

Uwagi:

5 semestr doradztwo polityczne i publiczne stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.