Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne 05-PO-S2-KP12
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Komunikowanie polityczne 05-PO-S2-KP12
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Literatura:

Zbigniew Oniszczuk: Mediatyzacja polityki polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, Studia Medioznawcze 4/2011

Marek Mazur, Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Katowice 2014, rozdział 1

Stanisław Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010, 206-227.

Janina Fras, O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1/2013

Bartłomiej Łódzki: „Ustanowienie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku” Wrocław 2010; Rozdział 1; str. 17-62

Jakub Nowak: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka. Lublin 2011, str. 13-65

Monika Sadlok: Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, str.218-227

Jędrzej Napieralski: Mediatyzacja polityki. Konieczność, zagrożenie, czy alternatywa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 23-34

Janina Fras: Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005

Agnieszka Figiel: „Język IV RP” Wydawnictwo Naukowe WNS UAM 2009, str. 38-68 Rozdział 2 Język, dyskurs i polityka

Bogusława Dobek-Ostrowska: Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012

Problematyka kobieca – konteksty, red. M. Jeziński, Magdalena Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013 (fragmenty)

Agata Młyńska: Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012 (fragmenty)

S. Michalczyk: Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Katowice 2005

Edward Modzelewski: Etyka i polityka, Warszawa 2006

Bogusława Dobek-Ostrowska: Rozwój studiów nad komunikowaniem politycznym w Polsce na tle badan światowych – główne obszary badawcze i perspektywy rozwojowe [w:] „Global Media Journal-Polish Edition” No. 1, Spring 2006

Adam Walkiewicz: Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, Teksty z ULICY nr 14 „Zeszyt Memetyczny” Katowice 2012

K. Piskorz: Internetowe memy – hieroglify XXI wieku [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 227- 228.

M. Juza: Memy internetowe- tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze”, nr 4, Warszawa 2013, s. 57-58.

D. C. Hallin. P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym; Kraków 2007, część 8 i 9 str. 257-312

Paul Levinson: Nowe nowe media, Kraków 2010, str. 11-25

Olgierd Annusewicz: Celebrytyzacja polityczna, Studia Politologiczne nr 20 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego str. 268-273

Marek Chyliński Metodologia researchu a profesjonalizm dziennikarski; Studia Medioznawcze 2012/ 3 (50)

Dorota Piontek: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.

Neil Postman: Zabawić się na śmierć, Wydawnictwo Muza 2004

Giovanni Sartori: Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.

Krystyna Skarżyńska: Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, rozdział 9

Wojciech Furman, Paweł Kuca, Dominik Szczepański (red.) Media w kampaniach wyborczych. Rzeszów 2016 (wybrane fragmenty)

Manuel Castells, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Winfried Schulz, Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Kraków 2006

Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka (red) Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Toruń 2012 (wybrane fragmenty)

Drew Westen, Mózg polityczny, Poznań 2014

Tomasz Gackowski, Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków? Toruń 2013

Zakres tematów:

1. Komunikowanie polityczne – perspektywa teoretyczna.

2. Demokracja medialna. Relacje media a polityka.

3. Aktorzy komunikowania politycznego.

4. Entertainizacja polityki.

5. Celebrytyzacja, skandalizacja współczesnej polityki.

6. Polityczny lider czyli zjawisko personalizacji w polityce.

7. Wizerunek polityczny.

8. Znaczenie płci w polityce. Kobiety świata polityki w mass mediach.

9. Media w kampaniach wyborczych.

10. Nowe media a polityka.

11. Zjawisko agenda-setting w komunikowaniu politycznym.

12. Tabloidyzacja komunikowania politycznego.

13. Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym.

14. Język współczesnej polityki.

15. Dziennikarstwo w komunikowaniu o polityce.

16. Marketing i PR polityczny – podstawowe zagadnienia.

17. Lokalne komunikowanie polityczne.

18. Etyka a komunikowanie o polityce.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu a składową oceny końcowej z ćwiczeń

będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

2. Znajomość literatury przedmiotu obowiązującej na poszczególnych zajęciach.

3. Przygotowywanie w grupach materiałów analitycznych wymaganych na poszczególnych zajęciach (projekty badawcze).

4. Pisemne kolokwium.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków, zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz opanowanie tematyki prezentowanej podczas zajęć.

Uwagi:

3 semestr politologii spec. wsm., stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.