Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do studiów strategicznych 05-BM-N1-WSS14
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do studiów strategicznych 05-BM-N1-WSS14
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Tomasz Okraska
Literatura:

Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

Baylis J., Wirtz J., Colin S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem: teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź 2006.

Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005.

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2009.

Klasik A. (red.), Planowanie strategiczne, Warszawa 1993.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

Okraska T. (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

Pietraś M. (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007 .

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

von Clausewitz C., O wojnie, Łódź 2010.

Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Warszawa 2010.

Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999,

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Myśl strategiczna w ujęciu historycznym (starożytność, średniowiecze i okres nowożytny do XIX w.)

2. Strategia w okresie II wojny światowej. Strategie zimnej wojny.

3. Strategie państwowe i sojusznicze. Strategie reagowania kryzysowego.

4. Problemy strategii w epoce globalizacji. Myśl strategiczna w Polsce.

5. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

a) zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

b) regularne zapoznawanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach oraz przygotowywanie wystąpień ustnych,

c) przygotowania do pisemnych sprawdzianów wiedzy i kolokwium zaliczeniowego

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.