Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-N1-MOB14
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-N1-MOB14
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Łukasz Robak
Literatura:

1. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, red. Teresa Łoś-Nowak, Wrocław 2009.

2. Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, red. Izabela Wróbel, Wrocław 2006.

3. Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, red. W. Gizicki, Toruń 2012.

4. Organizacje międzynarodowe . Prawo instytucjonalne, Menkes Jerzy, Wasilkowski Andrzej, Warszawa 2010.

5. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, E. Latoszek, M. Proszek, Warszawa 2006.

6. Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, J. Menkes, A. Wasilkowski, Warszawa 2004.

7. Oficjalne strony internetowe wybranych organizacji międzynarodowych

Zakres tematów:

1) ONZ – okoliczności utworzenia, cele, członkowstwo, struktura wewnętrzna, obszary i przejawy aktywności, reforma ONZ, Polska w ONZ,

2) NATO - misje

3) Globalne organizacje gospodarczo-finansowe (Światowa organizacja Handlu WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, G8, G20, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, BRICS)

4) Organizacje międzynarodowe na obszarze postradzieckim (Wspólnota Niepodległych Państw -WNP, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - OUBZ, Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju – GUAM, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Związek Białorusi i Rosji)

5) OBWE, Rada Europy, regionalne organizacje międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Bałtycka, Rada Nordycka, Trójmorze)

6) Organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (Liga Państw Arabskich, Organizacja Współpracy Islamskich, Rada Współpracy Zatoki)

7) Organizacje międzynarodowe na Dalekim Wschodzie ( Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku APEC, Szanghajska Organizacja Współpracy)

8) Organizacje Międzynarodowe w Ameryce (Organizacja Państw Amerykańskich OPA, NAFTA, Wspólnota Karaibska, Wspólny Rynek Południa, Wspólnota Andyjska)

9) Organizacje międzynarodowe w Afryce (Unia Afrykańska, ECOOWAS, COMESA, SADC, UMA, IGAD, ECCAS)

10) OPEC,

11) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej,

12) Wybrane organizacje pozarządowe,

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat, - analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 20

liczba godzin pracy własnej studenta 40

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu, - zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych, - przygotowywanie wystąpień ustnych, - przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

Na początku i w trakcie semestru sprawdziany wiedzy.

Kolokwium zaliczeniowe

Na zakończenie semestru prowadzący przeprowadza kolokwium zaliczeniowe z pytaniami problemowymi obejmującymi całość treści programowych modułu.

Dyskusja moderowana

W ramach ćwiczeń prowadzący organizuje dyskusje ze studentami, sprawdzające wiedzę oraz wykształcające odpowiednie umiejętności i kompetencje.

- przygotowanie do ćwiczeń

- umiejętność pracy w grupie

- ocena aktywności na ćwiczeniach

- przygotowanie wystąpienia z referatem

- opanowanie materiału nauczania z ćwiczeń

Uwagi:

5 semestr bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.