Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym 05-BM-S1-KZSM16
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym 05-BM-S1-KZSM16
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Czornik, Marzena Mruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kukułka J., Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2000.

2. Bartnicki A., Zarys Dziejów Afryki i Azji 1869-2000.Historia konfliktów, Warszawa 2000.

3. Malendowski W., Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty Prawne

i Polityczne, Wrocław 2000.

4. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

5. Kiwerska J., Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2000.

6. Roczniki Strategiczne (od 1995/96).

7. Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego

w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009.

8. Jędrzejko M., Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie światowej, Warszawa 2007.

9. Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008.

10. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

11. Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

12. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011.

13. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

14. Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2010.

15. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

16. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

2. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

4. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

5. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

6. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

7. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

8. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

9. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

10. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

11. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

12. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

13. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata.Problem przywództwa światowego, Poznań 2008;

14. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

15. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Wojna w Afganistanie: przyczyny-przebieg-skutki - cz. 1.

3. Wojna w Afganistanie: przyczyny-przebieg-skutki - cz. 2.

4. Wojny bałkańskie - rozpad Jugosławii - cz. 1.

5. Wojny bałkańskie - rozpad Jugosławii - cz. 2.

6. Interwencja NATO w Kosowie i spór serbsko-albański o Kosowo

(1999-2008).

7. Inne konflikty i kryzysy w Europie: problem Cypru, Irlandia Płn., Kraj Basków, Katalonia.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

9. Wojny czeczeńskie.

10. Konflikty indyjsko-pakistańskie.

11. Konflikt Rwanda-Burundi.

12. Konflikty sudańskie (wojna domowa Północ-Południe, Darfur).

13. Problem Sahary Zachodniej.

14. Wojna domowa w Somalii.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych,

- prezentacje multimedialne przygotowywane przez studentów,

- rozwiązywanie kazusów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów:

1. oceny ze sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w połowie semestru,

2. oceny z kolokwium zaliczeniowego,

3. aktywności studenta w trakcie prowadzonych zajęć,

4. obecności studenta na zajęciach.

Ad. 1: W ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy akcent zostanie położony na wiedzę z zakresu konfliktów zbrojnych w okresie pozimnowojennym.

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 5 pytań.

Czas trwania kolokwium: 45 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Ad. 2: Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu przyczyn, przebiegu i implikacji konfliktów zbrojnych po 1989 roku.

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 60.

Kolokwium zawiera 25 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 60-56

Dobry – 55-46

Dostateczny – 45-31

Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 25 pytań złożonych.

Czas trwania kolokwium: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się na końcu semestru.

Ad.3: W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 7 zajęć – ocena bardzo dobra

• 6 – dobra plus

• 5 – dobra

• 3-4 – dostateczna plus

• 2 – dostateczna

• 0-1 – niedostateczna

Ad.4: W trakcie trwania semestru student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach bez podania przyczyny swojej nieobecności. Każdą kolejną nieobecność student jest zobowiązany do zdania w ramach konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.