Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 05-BM-N1-TBM14
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 05-BM-N1-TBM14
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

• Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 2009

• Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2007.

• Kuźniar R., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Morgenthau J. H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010.

• Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

• Nye S. J., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

• Sułek M., Symonides J. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009

• Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.

• Williams D.P (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012

• Zięba R., Bieleń S., Zając J., Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Uzupełniająca

• Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

• Waltz N. K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

• Żukrowska K., Grącik-Zajączkowska M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne.

• Pierwotne i współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w teorii realistycznej.

• Bezpieczeństwo w teorii liberalnej. Bezpieczeństwo w świetle Trzeciej fali demokratyzacji Samuela Huntingtona.

• Polityczne, militarne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto,

niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium

zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych.

Uwagi:

2 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.