Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do finasów i rachunkowości 06-ZZL-S1-WFR
semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do finasów i rachunkowości 06-ZZL-S1-WFR
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 71
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Rostyslav Slavyuk
Literatura:

1. Chodoń M., Zasiewska K. (2015). Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa

2. Kamela-Sowińska A. (red.) (2015). Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

3. Kuczyńska-Cesarz A. (2001). Zasady rachunkowości, Difin, Warszawa

4. Misińska D. (2000). Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa-Wrocław

5. Szczypa P. (red.) (2017). Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Zakres tematów:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw – kredyty, pożyczki, dotacje itp.

4. Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich struktura

6. Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

7. Bilans, jego budowa i zasady sporządzania

8. Istota, budowa i zasady sporządzania rachunku zysków i strat

9. Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania

10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

12. Formy opodatkowania i zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy

13. Obciążenia publicznoprawne przedsiębiorstwa

14. Uproszczone formy ewidencji księgowej przedsiębiorców

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, dyskusja w ramach wykładu dotycząca realizowanych w ramach zajęć zagadnień teoretycznych i praktycznych oraz bieżących zjawisk, metody prowadzenie zajęć takie jak w opisie modułu.

Ćwiczenia: prezentacja wiedzy teoretycznej połączona z zastosowaniem praktycznym analiza regulacji prawnych, dyskusja i ocena skutków zastosowań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest przez prowadzącego na podstawie: udziału i obserwacji zaangażowania słuchacza na zajęciach kontaktowych (od 1 do 5 pkt.), egzaminu końcowego (maksymalnie 50 pkt.).

Suma punktów uzyskanych z wszystkich kategorii weryfikatorów przyporządkowana jest do skali ocen. Punkty z wszystkich kategorii są równoważne.

Punktacja: Ocena:

50 + 5,0 (bdb)

45-49 4,5 (db+)

40-44 4,0 (db)

35-39 3,5 (dst+)

30-34 3,0 (dst)

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.