Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA BUDOWLANA [0310-CH-S2-B-PMB] semestr letni 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: PRACOWNIA MAGISTERSKA B - CHEMIA BUDOWLANA [0310-CH-S2-B-PMB]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 14:00
sala ICH
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Chorążewski, Barbara Feist, Barbara Hachuła, Stanisław Krompiec, Marek Matlengiewicz, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka
Literatura:

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

1. L. A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT 2002.

2. H. Bala, Wstęp do chemii materiałow, WNT, 2003.

3. Najnowsze publikacje z technologii elektronowej, np. Chem. Rev. 2015, 115, 8449−8503, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 7699—7714, Adv. Mater. 2016, 28, 10381–10408, Laser Photonics Rev. 11, No. 2, 1600145 (2017), Organic Electronics 51 (2017) 220-242, Renewable and Sustainable Energy Reviews 44 (2015) 319–347, Renewable and Sustainable Energy Reviews 84 (2018) 89–110, Renewable and Sustainable Energy Reviews 65 (2016) 183–213, Materials Today Energy 7 (2018) 208-220, ACS Energy Lett. 2017, 2, 822−830, Chem. Rev. 2016, 116, 12920−12955, Chem. Rev. 2016, 116, 13279−13412, Renewable and Sustainable Energy Reviews 84 (2018) 43–53, Materials Science and Engineering R 124 (2018) 1–57, Int. J. Energy.Res. 2016; 40:1303–1320.

Zakres tematów:

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

1. Otrzymywanie związków organicznych o właściwościach luminescencyjnych i elektrochromowych.

2. Wytwarzanie szkieł optycznych modyfikowanych lantanowcami i wykazujących up-konwersję światła.

3. Badanie właściwości termicznych, spektroskopowych i elektrochemicznych nanomateriałów organicznych.

4. Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł nieorganicznych.

5. Analiza możliwości wykorzystania otrzymanych materiałów organicznych i nieorganicznych w technologiach związanych z nowoczesnym budownictwem (panele ogniw słonecznych, światłowody, okna elektrochromowe, itd.).

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Dyskusja ze studentami/studentkami przed każdym etapem prac laboratoryjnych. Sprawdzanie wiedzy studentów/studentek - wiedzy niezbędnej do realizacji zadań laboratoryjnych. Nadzór nad pracami laboratoryjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy:

Oceniana jest wiedza niezbędna do praktycznej realizacji zadań laboratoryjnych, wiedza ogólna i szczegółowa z wybranych obszarów chemii i nauki o materiałach (np. odnośnie do ogniw słonecznych, materiałów elektrochromowych, produkcji szkła), sposób wykonania zadań laboratoryjnych. Oceniany

1. Ocena bardzo dobra: wykonanie wszystkich syntez, w tym uzyskanie materiałów o zadanych właściwościach, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

2. Ocena dobra: wykonanie wszystkich syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

3. Ocena dostateczna: wykonanie ponad połowy zaplanowanych syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, posiadanie wiedzy na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie (do produkcji szyb elektrochromowych, paneli ogniw słonecznych).

4. Ocena niedostateczna: wykonanie mniej niż połowy zaplanowanych syntez, sporządzenie raportu z prac laboratoryjnych, zbyt słaba (niewystarczająca do realizacji prac laboratoryjnych) wiedza na temat reakcji realizowanych w laboratorium, na temat zastosowań materiałów organicznych i nieorganicznych w nowoczesnym budownictwie .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)