Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z uczniem zdolnym 12-PE-OT-N2-PUZ
semestr zimowy 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z uczniem zdolnym 12-PE-OT-N2-PUZ
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

1.M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2.B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3.Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4.A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

5.T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 1986

6.W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Poznań 2005

7.W. Limont, „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy w: Wychowanie. Pojęcia- procesy- konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom 3, red. Dudzikowa M., Czerpaniak- Walczak M., Wydawnictwo GWP, Gdańska 2007

Zakres tematów:

1.Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Pojęcie tutoringu szkolnego

2.Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.

3.Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego.

4.Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy.

5. Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: burza mózgów, dyskusja, warsztaty, metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Obecność studenta na zajęciach;

2. Napisanie konspektu zajęć dla ucznia zdolnego (praca w parach);

3. Przygotowanie arkusza obserwacji zdolności ucznia (praca grupowa).

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.