Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 5

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:35 - 11:05
sala 41
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Małgorzata Gępka
Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Podręcznik ‘English File’ B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxford University Press 2013;

Ćwiczeniówka ‘English File’ B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, wyd. Oxford University Press 2013;

lektura uzupełniająca:

‘MyGrammarLab’ B1/B2,Mark Foley, Diane Hall, wyd. Pearson 2012;

‘Intermediate Language Practice’, Michael Vince, wyd. MacMillan Heinemann 2003;

‘Gramatyka angielska’, Janusz Siuda, wyd. Angloman 2000;

dodatkowe materiały przygotowane przez lektora;

Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

wybrane ćwiczenia z platformy e-learningowej.

Zakres tematów:

*Wypowiadanie się na temat żywności, gotowania i zwyczajów związanych z jedzeniem; nabywanie sprawności mówienia przedstawiając własne opinie na temat zdrowej żywności, czy jedzenia na wynos; prowadzenie rozmowy w restauracji i na temat jedzenia poza domem, dyskutowanie w grupach o tym którego państwa kuchnia jest najlepsza, a także kto lepiej gotuje: mężczyźni czy kobiety;

opisywanie życia w rodzinie dużej i małej oraz wielopokoleniowej, przedstawianie zmian zachodzących w rodzinie w związku ze zmianami ekonomicznymi, zabieranie głosu w dyskusji na temat rodzeństwa i jego braku;

zachowania językowe w sytuacji odwiedzania rodziców przez dorosłe dzieci: wyrażenia typowe dla social English przy stole oraz w rozmowie o pracy;

przedstawianie opinii na temat wydawania pieniędzy i ich oszczędzania oraz zwyczajów związanych z robieniem zakupów; nabywanie sprawności mówienia przedstawiając opinie na temat pożyczania pieniędzy komuś i od kogoś, kupowania drogich prezentów; prowadzenie rozmowy na temat zbyt kosztownych wydatków; dyskutowanie w parach o zarabianiu pieniędzy i jak zostać milionerem; co zrobić z wygraną na loterii? – przedstawianie własnych pomysłów; opisywanie zmian w życiu , które dokonały się przypadkowo; zabieranie głosu w dyskusji na temat działań na cele charytatywne – sposobów pozyskiwania funduszy na cele dobroczynne; opisywanie przez studenta ostatnich przeżyć w nieformalnym e-mailu;

*Opisywanie zdarzeń w teraźniejszości ( użycie czasów present simple i continuous z zastosowaniem action and non-action verbs); wyrażanie czynności przyszłych za pomocą różnych struktur typu: present continuous, be going to, operatora will/ won’t; ćwiczenie w dialogach użycia wyrażenia: each other;

użycie czasów present perfect i present perfect continuous (z zastosowaniem for i since) oraz past simple; ćwiczenie w dialogach użycia takich mocnych przymiotników, jak: exhausted, amazed, etc.

*Leksyka zgodnie z zagadnieniami tematycznymi dyktowanymi podręcznikiem dla studentów:

1A – żywność i gotowanie, 1B: rodzina i przymiotniki opisujące osobowość.

2A – wydawanie pieniędzy i oszczędzanie, 2B: przypadki zmieniające nasze życie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin pracy własnej studenta 30

opis pracy własnej studenta Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej, filmami. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (do wyboru na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów na semestr ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- praca studenta na platformie e-learningowej ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta ( np. projekt);

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; I ROK

[WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH: Informatyka]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)