Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji 12-PE-ZTP-S1-7MWE
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Media w edukacji 12-PE-ZTP-S1-7MWE
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

Literatura:

1. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

2. Berezowski E. (red.) Aspekty dydaktyczne automatyzacji procesu kształcenia, PWN, Warszawa 1984

3. Bogdański M., Dydaktyczne obrazy graficzne w aktywizowaniu procesu dydaktycznego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1997.

4. Bugajski M., Język w komunikowaniu, PWN, Warszawa 2007

5. Denek K., Januszkiewicz F., Strykowski W., (red) Edukacja, Technologia kształcenia, Media, Poznań, 1993

6. Denek K., Januszkiewicz F., Strykowski W., (red) Edukacja, Technologia kształcenia, Media, Poznań, 1993

7. Gajda J., Media w edukacji, Impuls, Kraków 2008

8. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie, analizy prasy, radia, telewizji Internetu, PWN, Warszawa 2008

9. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2008

10. Januszkiewicz F, Skrzydlewski W., Edukacyjne zastosowania telewizji, WSiP, Warszawa, 1985

11. Kameduła E., Środki dydaktyczne w strukturalizacji wiedzy uczniów, UAM, Poznań, 1989

12. Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.

13. Musioł M., Media w procesie wychowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

14. Siemieniecka D., Siemińska-Łosko A., Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

15. Siemieniecka D., Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Zakres tematów:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Determinanty cywilizacyjne i kulturowe edukacji medialnej

• Humanizm – jako pogląd na świat i postawa człowieka – stanowi podstawę edukacji.

• Mass media jako narzędzie informacji

• Środki masowego przekazu – akcentują masowy charakter przekazywanej informacji

• Środki masowego komunikowania – sugerują masowe porozumiewanie się

• Hipermedia i multimedia

2. Podział środków masowego przekazu ze względu na aspekty procesu komunikowania (wg Walerego Pisarka):

a) intencję nadawcy ( np. agitacja, propaganda, reklama, edukacja),

b) rodzaj kodu ( np. słowny, obrazowy)

c) rodzaj przekazu ( np. artystyczny, praktyczny)

d) rodzaj odbiorcy (np. dzieci, dorośli, polonia zagraniczna)

3. Masowy odbiorca

4. Cyberkultura a cyberprzemoc

5. Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze

• Modele procesu komunikowania:

a) model wszechmocy propagandy

b) model aktu perswazyjnego Laswella

c) model dyfuzyjny Rogera

d) model wspólny doświadczeń Schramma

e) model socjologiczny Rileyów

f) model społeczno-kulturowy Tudora

6. Kulturotwórcze funkcje mass mediów i hipermediów

- UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH TREŚCI

- LUDYCZNA

- STYMULUJĄCA

- WZOROTWÓRCZA

- INTERPERSONALNA

7. Swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze

• Publicystyka

• Film jasko sztuka i środek masowego przekazu

• Radio

• Telewizja

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, prezentacja multimedialna, praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria wymogów zaliczeniowych:

 Przygotowanie do zajęć – obecność na zajęciach, opracowywanie streszczeń artykułów naukowych przynajmniej z zakresu literatury podstawowej, aktywne uczestniczenie w zajęciach – udział w dyskusji,

 Praca zaliczeniowa indywidualna

 Projekty, prezentacje multimedialne, teksty, krzyżówki, w których uwzględniane będą takie kryteria jak: umiejętność sformułowania problemu (na podstawie dobranej literatury przedmiotu), jego interpretacja z uwzględnieniem własnej konkluzji i wniosków oraz forma wypowiedzi (poprawność językowa). Studenci muszą na zaliczenie wykazać się stosowaniem wszystkich zasad wykorzystywania literatury fachowej. Wszelkie formy plagiatu są jednoznaczne z konsekwencjami dyscyplinarnymi dla studenta.

 Kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

dr N. Ruman ZTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.