Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12-PE-WIP-S1-3PMEM
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12-PE-WIP-S1-3PMEM
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 24
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

M. Cackowska, Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny. WSiP, Warszawa 1993.

I. Fechner-Sędzicka, B. Ochmańska, W. Odrobina, Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska,

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

H. Siwek, Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2004.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne i metodyczne podstawy kształtowania pojęć matematycznych u dzieci

2. Czynności organizacyjne wspomagające proces uczenia się matematyki

3. Orientacja przestrzenna: świadomość schematu własnego ciała, przyjmowanie własnego punktu widzenia

4. Orientacja przestrzenna: rozpatrywanie otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby, orientowanie się w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów, orientowanie się na kartce papieru

5. Rytmy w rozwoju umysłowym i w edukacji matematycznej dzieci: dostrzeganie regularności, proste i trudniejsze rytmy, proste i złożone przekłady układów rytmicznych

6. Rytmy: rytmiczna organizacja czasu (dzień-noc, pory roku, dni tygodnia i „kalendarz przeżyć”, miesiące w roku, kwartały), czas odmierzany kalendarzem, zapisywanie dat, obliczenia kalendarzowe

7. Mierzenie czasu. Czas odmierzany zegarem (wskazówkowym i elektronicznym). Pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. Obliczenia zegarowe

8. Rozwój operacyjnego myślenia a kształtowanie pojęcia liczby naturalnej (ćwiczenia wspomagające). Aspekt porządkowy pojęcia liczby naturalnej

9. Klasyfikacja. Segregowanie i definiowanie

10. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych. Figury geometryczne w organizowaniu przestrzeni płaskiej.

11. Doświadczenia potrzebne dzieciom do uchwyceniu tego, czym jest trójkąt, prostokąt, kwadrat i koło. Efekt odbicia, obrotu i przesunięcia. Dostrzeganie symetrii

12. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu operacyjnego rozumowania w zakresie potrzebnym do rozumienia pomiaru długości. Narzędzia pomiaru długości.

13. Pojęcie odcinka. Mierzenie długości. Miary długości.

14. Obliczanie obwodów trójkątów i prostokątów

15. Rozwijanie umiejętności mierzenia temperatury. Narzędzia pomiaru temperatury. Stopień Celsjusza

16. Wspomaganie dzieci w operacyjnym rozumowaniu w zakresie ustalania stałości ilości płynu. Mierzenie płynów i rozwiązywanie zadań. Jednostki pojemności

17. Wspomaganie dzieci w operacyjnym rozumowaniu w zakresie pomiaru ciężaru (masy).Waga i umiejętność ważenia

18. Miary masy. Rozwiązywanie zadań

19. Wspomaganie dzieci w ustalaniu prawidłowości, które są stosowane w liczeniu obiektów. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania od poziomu manipulacji przedmiotami, przez liczenie na zbiorach zastępczych, aż do rachowania w pamięci

20. Rozumowanie przyczynowo-skutkowe i przewidywanie, co może się zdarzyć. Przybliżanie dzieciom sensu równości i nierówności

21. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej (aspekty liczby). Liczby pierwszej dziesiątki. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby. Porównywanie różnicowe

22. Rozszerzanie zakresu liczbowego. Liczby drugiej i trzeciej dziesiątki. Zapis cyfrowy i słowny liczby. Struktura liczby. Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania. Odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim

23. Rozszerzanie zakresu liczenia i rachowania do 100. Zapis cyfrowy i słowny liczby, struktura liczby. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dostrzeganie regularności dziesiątkowego układu liczenia i stosowanie ich w rozwiązywaniu zadań

24. Mnożenie liczb. Własności tabliczki mnożenia

25. Dzielenie liczb. Dzielenie jako mieszczenie. Dzielenie jako podział na równe części

26. Liczby parzyste i nieparzyste. Nazywanie liczb w działaniach. Własności działań arytmetycznych. Kolejność wykonywania działań

27. Kształtowanie rozumienia wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży). Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

28. Proste i złożone zadania tekstowe. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

29. Rozwiązywanie zadań problemowych. „Zadania z kangurkiem”

30. Praca domowa z edukacji matematycznej. Diagnoza i ewaluacja osiągnięć z zakresu edukacji matematycznej

Metody dydaktyczne:

Projektowanie oraz realizacja zaplanowanych sytuacji dydaktycznych w połączeniu z prezentacją zastosowań materiałów oraz mediów dydaktycznych w procesie wspomagania edukacji matematycznej.

Prezentacja zaprojektowanych sytuacji dydaktycznych (przedłożonych wcześniej w wersji pisemnej osobie prowadzącej ćwiczenia) – gier i zabaw sprzyjających konstruowaniu pojęć oraz kształtowaniu umiejętności matematycznych z zastosowaniem samodzielnie wybranych i/lub wykonanych materiałów oraz mediów dydaktycznych, przydatnych w procesie edukacji matematycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zadaniem studentów jest zaprojektowanie sytuacji dydaktycznych wspomagających dziecko w osiąganiu dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych, a także sprzyjających konstruowaniu wybranych pojęć matematycznych oraz kształtowaniu określonych umiejętności matematycznych.

Metodyczne opracowania dotyczą treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci tworzą materiały oraz media dydaktyczne lub stosują inne dostępne środki dydaktyczne.

Prezentację projektu poprzedza:

- samodzielna praca z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury celem weryfikacji merytorycznej własnych opracowań metodycznych.

- konsultacja z osobą prowadzącą przedmiot (ćwiczenia).

Skala ocen: 3-5

Ocenie podlega prezentacja projektu z uwzględnieniem:

- sposobu przeprowadzenia prezentacji (stopień umiejętności zastosowania podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu nauczania matematyki dzieci w praktyce);

- pisemnego opracowania prezentacji (jakość języka matematyki; dobór materiałów i metod kształcenia; oryginalność projektu; umiejętność zaplanowania i przedstawienia tematycznego opracowania);

- umiejętność pracy w grupie.

Nauczyciel dokonuje oceny pracy studenta (z uwzględnieniem samooceny i oceny pozostałych studentów).

Uwagi:

dr R. Raszka

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.