Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzykulturowe aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-AOW] semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzykulturowe aspekty pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-AOW]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Biernacka M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.): Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia. Białystok 2012, Wyd. UwB.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa - dokonania, problemy, perspektywy. Cieszyn-Warszawa - Toruń 2011, Wyd. UŚ i Adam Marszałek.

Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Szczurek-Boruta A., Jas K. (red.): Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. Toruń 2017, Wyd. Adam Marszałek.

Literatura uzupełniająca:

Grudzińska A., Kubin K. (red.): Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów. Warszawa 2010, Forum Różnorodności Społecznej.

Grzybowski P.: Spotkania z innymi : czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Lewowicki T., Piechaczek-Ogierman G., Chojnacka-Synaszko B. (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Toruń 2014, Wyd. Adam Marszałek.

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej: (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Kraków 2012, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Katowice 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn - Warszawa - Kraków 2005. Wyd. Impuls.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Cieszyn – Warszawa – Toruń, 2011, Wyd. Adam Marszałek.

Młynarczuk-Sokołowska A. (red.): Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej. Wydawnictwo: Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku

Zakres tematów:

1-2. Edukacja wielokulturowa, edukacja międzykulturowa – cele, zadania, przedmiot, zakresy pojęć.

3-4. Praca z wybranymi programami edukacyjnymi z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej.

5-15. Projektowanie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój jednostki odmiennej kulturowo. Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, (nie)pełnosprawność, system wartości. Konstruowanie i ewaluacja rozwiązań sprzyjających adaptacji i integracji z Innymi i ich kulturami.

Metody dydaktyczne:

analiza krytyczna i praktyczna weryfikacja poznanych zagadnień przy wykorzystaniu: metod podających (pogadanka); metody problemowych, metod pokazowych; opracowanie w grupach projektu sytuacji edukacyjnych (metody problemowe, praktyczne, gry dydaktyczne); prezentacja studenckich projektów

Metody i kryteria oceniania:

PROJEKT

wymagania merytoryczne:

Opracowanie w grupach, przedstawienie i omówienie projektów sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój jednostki odmiennej kulturowo.

Sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej; sposób komunikowania oraz klarowność i przejrzystość prezentowanych treści;

Projekt powinien być przygotowany w sposób kreatywny i jak najbardziej możliwy do realizacji. Projekt powinien zawierać:

- wstęp (1-2 strony) dotyczący opisu konieczności realizacji projektu,

- adresatów (grupa wiekowa/placówka),

- źródła finansowania,

- tematykę poszczególnych zajęć wraz z ich celami i terminem realizacji.

- przebieg jednych zajęć z uwzględnieniem: celów, metod, form, środków dydaktycznych,

- ewaluację projektu.

Kryteria oceny:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń na najniższym dopuszczalnym poziomie jest opracowanie i prezentacja projektu.

Przebieg procesu weryfikacji:

Studenci prezentują na forum grupy swoje propozycje projektów, podawane są one pod dyskusję. Projekty składane są w formie pisemnej. Studenci zostaną poinformowani o warunkach formalnych oraz terminach przedstawiania projektów na pierwszych zajęciach oraz możliwości konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)