Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-POW] semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-POW]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Albański L., Gola S.: Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra 2013, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2009, PWSZ.

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Brągiel J., Badora S. (red.): Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńczo. Elementy metodyki. Zielona Góra 2009, Wyd. PEKW „GAJA”.

Dąbrowski Z.: Pedagogika Opiekuńcza w zarysie. Tom I i II. 2006 Wyd. Olsztyn.

Jundził E., Pawłowska R. (red.): Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Gdańsk 2008, Wydawnictwo „Harmonia”.

Literatura uzupełniająca:

Biedroń M., Prokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Toruń 2001, Wyd. Adam Marszałek.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Materiały dla studentów pedagogiki. Białystok 2001, Wyd. Trans Humana.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Racław-Markowska M.(red.): Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Warszawa 2005, ISP.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011, Wyd. UMC-S.

Zakres tematów:

1-2. Pojęciowy model opieki (opieka, opieka a wychowanie, cechy konstytutywne opieki, rodzaje opieki, cele opieki, wspomaganie, opieka międzyludzka, funkcje opieki, zakresy opieki).

3. Rys historyczny i współczesne tendencje rozwoju działalności opiekuńczo-wychowawczej. Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

4. Kategorie opieki – opieka jako kategoria moralna; opieka jako kategoria rodzinna; opieka jako kategoria społeczna; opieka jako kategoria lecznicza; opieka jako kategoria prawna; opieka jako kategoria religijna; opieka jako kategoria ekonomiczna; opieka jako kategoria wychowawcza

5. Sesja rozwiązywania wybranych problemów opiekuńczo-wychowawczych

6-14. Pomoc świadczona dziecku i rodzinie. Funkcjonowanie i analiza form działalność opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach wychowawczych oraz ocena wybranych działań profilaktycznych lub wychowawczych

- rodzina,

- szkoła,

- instytucje opiekuńczo wychowawcze,

- organizacje pozarządowe,

- środowisko lokale.

15. Osiągnięcia i potrzeby opieki nad dzieckiem - krytyczna ocena systemu opieki

Metody dydaktyczne:

sesja rozwiązywania wybranych problemów opiekuńczo-wychowawczych, prezentacje – przedstawienie przez studentów efektów indywidualnej i/lub grupowej pracy. Burza mózgów, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

PREZENTACJA:

Wymagania merytoryczne - wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia funkcjonowania i analizy form działalności opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach wychowawczych (rodzina, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, środowisko lokalne) wraz z oceną wybranych działań profilaktycznych lub wychowawczych.

Kryteria oceny - student umie pracować w grupie charakteryzując się twórczą i odpowiedzialną postawą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiając prezentację wykazuje się wiedzą dotyczącą dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem walorów opieki rodzinnej oraz funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem). W trakcie prezentacji powinien dokonywać krytycznej refleksji i oceny możliwości i skutków omawianych form opieki i wsparcia. Student ma stawiać pytania dotyczące aktualnych problemów opieki i możliwości ich rozwiązywania. Powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w prezentacji, stawiać pytania, krytycznie analizować dostępny materiał i literaturę, szukać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości. Powinien w miarę możliwości dołączyć do prezentacji informacje, przykłady działań praktycznych podejmowanych w środowisku lokalnym lub w danej instytucji opiekuńczo-wychowawczej. Powinien korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w trakcie jej trwania.

Przebieg procesu weryfikacji - czas prezentacji około 40 min.

Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)