Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-MPOW] semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [12-PE-OT-S2-MPOW]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 24
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „GAJA”.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Opole 2015, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Matyjas B., Stolecka-Zuber R. (red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. Kielce 2007, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.

Pietruszka L. (red.): Opieka, wychowanie, wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej. Lublin 2016, Wyd. KUL.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny. Tom I. Gdynia 2015. Akademia Marynarki Wojennej.

Literatura uzupełniająca:

Apel D. (red.): Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków 2009, Wyd. Impuls.

Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2009, Wyd. PWSZ.

Brańka Z. (red.): Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wosik-Kawala D. (red.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. Lublin 2011, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zakres tematów:

1-2. Sylwetka nauczyciela, wychowawcy, opiekuna

3. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy

4. Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej

5. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich sytuacji wychowawczej

6-11. Przeprowadzenie prezentacji

12. Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne – cele i zadania

13. Komunikacja interpersonalna w szkole

14. Innowacje w działalności opiekuńczo-wychowawczej

Metody dydaktyczne:

dyskusja, burza mózgów,

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:

- przeprowadzenie zaplanowanych działań opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce;

- Studenci dokonują samooceny własnych umiejętności, a także są oceniani przez pozostałych studentów i prowadzącego grupę;

- prezentacja odbywa się w trakcie ćwiczeń w wyznaczonych terminach. Terminy prezentacji zostaną ustalone na pierwszych zajęciach

Projekt:

- zaprojektowanie kilku jednostek metodycznych w formie konspektu zbiorczego;

- konspekt powinien zawierać: przewidziany czas i miejsce realizacji zajęć, uczestników, tematykę, zamierzone cele, przebieg zajęć oraz metody (techniki) działania i pomoce do zajęć;

- projekt przygotowany w formie pisemnej w grupach dwuosobowych.

Termin oddania projektu zostanie ustalony na pierwszych zajęciach

Uwagi:

OWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)