Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy terapii pedagogicznej 12-PE-ZTP-N2-2PTP
semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy terapii pedagogicznej 12-PE-ZTP-N2-2PTP
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

Literatura:  Balejko A., Zińczuk M. (red.): Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. Białystok 2006, Wydawnictwo „Logopeda Radzi”.

 Cytowska B., Winczura B. (red.): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Kraków 2006, “IMPULS Czeredecka B.: Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 2003 Dąbrowska-Jabłońska M.(red.): Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pracy psychopedagogicznej. Kraków

 Dąbrowska M., Rozesłaniec M.: Korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjometrycznej. Toruń 2004

 Gładyszewska - Cylulko J. : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. Kraków 2007

 Kaja B.: Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagające rozwój dziecka. Bydgoszcz 1995 Konieczna E.J. : Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków 2003, “IMPULS”.

 Molicka M. : Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii., „Bliżej Przedszkola” 2008, nr 8.

 Sawicka K. (red.): Rozwój autokontroli emocjonalnej: program socjoterapii dzieci agresywnych. Warszawa 1993 Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa 1998, WSiP.

 Włodek-Chronowska J.(red.): Terapia pedagogiczna. Kraków 2000

Zakres tematów:

Wprowadzenie w terapię pedagogiczną

Programy psychoterapeutyczne

Programy psychokorekcyjne

Programy psychodydaktyczne

Programy ogólnorozwojowe

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalana jest na podstawie średniej ważonej uzyskanej z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- Kolokwium 60%

- praca pisemna, indywidualna diagnoza ucznia 40%

przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.