Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej 12-PE-N1-4WDPO
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej 12-PE-N1-4WDPO
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Anna Szafrańska
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2008.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

Dewey J. (1972), Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju uczniów. Kraków 2001

Herbart J.F. (2007), Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Jaworska T., Leppert R. (red.): Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków 1996 (ćw. 1)

Kawula S.: Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn 1996

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993

Palka S. (2011), Teoretyczność i praktyczność wiedzy pedagogicznej, [w:] Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 255-264.

Palka S. (red.): Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna. Kraków 1989

Zakres tematów:

1. Pedagogiki jako dyscyplina naukowa w kontekście współczesnych ujęć nauki i poznania naukowego

1.1 Podział nauki i kryteria podziału

1.2 Wiedza potoczna a wiedza naukowa

1.3 Pojęcie teorii w nauce i teorie pedagogiczne

1.4 Emancypowanie się pedagogiki jako nauki

1.5 Kategorie teoretyczne i ich praktyczne egzemplifikacje na podstawy analizy podstawowych pojęć

2. Proces kształtowania się różnych typów wiedzy o pedagogice oraz ich współczesny status i przydatność

2.1 Pedagogika – jej geneza i rozwój

2.2 Pedagogika ogólna – ujęcie definicyjne; aparatura pojęciowa pedagogiki

2.3 Dyscypliny naukowe współdziałające z pedagogiką

2.4 Działy i dziedziny wiedzy pedagogicznej; modele uporządkowania dyscyplin tworzących współczesną pedagogikę

2.5 Funkcje pedagogiki jako nauki o wychowaniu

3. Orientacje w metodologii współczesnej pedagogiki

Wprowadzenie

3.1 Metodologia – sposób jej uprawiania i wymagania stawiane badaniom pedagogicznym

3.2 Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki

3.3 Pedagogika jako nauka empiryczno-analityczna i nauka humanistyczna (badania ilościowe i jakościowe w pedagogice)

3.4 Pedagogika jako nauka teoretycznie i nauka praktycznie zorientowana

3.5 Podstawowe dylematy i kontrowersje w badaniach pedagogicznych

4. Wychowanie jako przedmiot pedagogiki

4.1 Interpretacja pojęcia wychowania

4.2 Zmiany w sposobie definiowania wychowania

4.3 Proces wychowania i jego cechy

4.4 Polityka oświatowa – wbrew czy z wychowaniem?

5. Aksjologiczne podstawy nauk pedagogicznych. Teleologia edukacyjna

5.1 Sposoby definiowania wartości

5.2 Funkcje wartości i klasyfikacje wartości

5.3 Podstawowe pojęcia związane z wartościami wykorzystywane w pedagogice

5.4 Znaczenie wartości w działaniach pedagogicznych

5.5 Pojęcie „cel” w pedagogice

5.6 Źródła stanowienia celów wychowania w pedagogice tradycyjnej

5.7 Współczesne koncepcje celów wychowania

6. Wybrane ideologie, teorie i koncepcje wychowawcze XX wieku – tradycje, nowe wyzwania, kontrowersje

7. Wybrane zagadnienia współczesnej pedagogiki (antynomie, ambiwalencje, zróżnicowanie, jednorodności – czyli współczesny świat w pedagogicznej pigułce)

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - czas trwania 60 minut

Wymagania: Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej

Egzamin składa się z pytań otwartych (skala0-3) oraz zamkniętych (skala 0-1). Odnoszących się do treści poruszanych na wykładach i ćwiczeniach

Uwagi:

pedagogika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.