Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalizacyjne II Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BI-S2-SSII02.3
semestr letni 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium specjalizacyjne II Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BI-S2-SSII02.3
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 12:00 - 20:00
sala sale KHEZ
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Poprawa
Literatura:

Publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie seminariów

Zakres tematów:

Tematy prezentacji indywidualnych:

1. Kontrola rytmu dobowego - Nagroda Nobla 2017.

2. Owady społeczne.

3. Kryptobioza bezkręgowców.

4. Behawior aspołeczny owadów społecznych, zwierzęce modele autyzmu.

5. Kairomony.

6. Układ pokarmowy jako bariera przeciwko czynnikom stresu środowiskowego.

7. Zespoły komórkowe w gametogenezie zwierząt.

8.Konkurencja plemników w świecie zwierząt.

Debata: temat wybrany przez studentów.

Postery: prezentacja wyników wybranych artykułów naukowych.

Metody dydaktyczne:

1. Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji.

2. Studenci przygotowują debatę na zadany temat, podczas której zespoły studenckie zadają sobie nawzajem pytania. Debata kończy się podsumowującą dyskusją.

3. Studenci w zespołach dwuosobowych przygotowują prezentację wyników w formie posteru. Postery będą prezentowane na seminaryjnej sesji posterowej. Po krótkiej prezentacji ustnej każdego posteru będzie prowadzona dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole– przygotowanie referatu naukowego oraz prezentacji w formie posteru na zadane tematy.

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań.

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium.

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium.

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nie potrafi podjąć dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium.

Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji.

Dwuosobowe zespoły studenckie przygotowują prezentację w formie posteru, którą prezentują na sesji posterowej.

2. Debata

Sprawdzenie umiejętności dyskusji, argumentowania, zadawania pytań, pracy zespołowej - przygotowanie debaty na zadany lub wybrany przez studentów temat (zespół "za" i zespół "przeciw")

bdb - student jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, aktywnie uczestniczy w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i dyskutuje.

db - student jest dobrze przygotowany merytorycznie, stara się uczestniczyć w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i dyskutuje.

dst - student jest słabo przygotowany merytorycznie, mało aktywnie uczestniczy w debacie, z trudem samodzielnie formułuje pytania i przedstawia argumenty.

ndst - student jest nieprzygotowany merytorycznie, nie uczestniczyć w debacie, nie dyskutuje, jest całkowicie bierny.

3. Ocena ciągła

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez prowadzącego i referującego.

bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.