Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja kulturalna w instytucjach kultury: kurs 1 Galerie sztuki 12-EK-S2-EKIK.1
semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Edukacja kulturalna w instytucjach kultury: kurs 1 Galerie sztuki 12-EK-S2-EKIK.1
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Józef Haltof, Mirosława Pindór
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, M. Fik (red.), Instytut Kultury, Warszawa 2000. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie sygn. XV/245].

Hausbrandt Andrzej, Elementy wiedzy o teatrze, WSiP, Warszawa 1990. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie sygn.69266].

Kto kocha edukację? O edukacji w teatrze/ Who loves education? About theatre education. TISZ Aneks/ TISZ Annex. Międzynarodowa konferencja (4/5.10.2009, Zamek Ujazdowski w Warszawie/ international conference (4/5.10.2008, Ujazdowski Castle in Warsaw), Ł. Jurasz-Dudzik, P.S.Rieth (red.), tłum. W.Sobita, M.Szpak, M. Zawada, wyd. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2009. [http://www.tiszanex.instytut-teatralny.pl/files/tisz_anex_book_e.pdf].

Maksymowicz Lucyna, Gliniecki Mirosław, Czy(m) jest teatr edukacyjny? Tytułem wstępu. [http://www.teatrstop.pl/publikacje/pub02/wst/wst.html#_ftn2).

Obserwatorium Kultury: Edukacja w polskim teatrze. Wprowadzenie historyczne, D. Kubiak,J.Czurko (red.), Wydawca: Fundacja Rokoko, Łódź 2015. [http://rokoko.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/rokoko_edukacja_w_polskim_teatrze_wprowadzenie_historyczne.pdf].

Obserwatorium Kultury: Edukacja w polskim teatrze. Badania ilościowe, D. Kubiak,J.Czurko (red.), , Wydawca: Fundacja Rokoko, Łódź 2015. [ http://rokoko.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/rokoko_edukacja_w_polskim_teatrze_badanie_ilosciowe.pdf].

Orzechowski E., Kilka lekcji o teatrze, Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”, Kraków 1995. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ,sygn. 78098].

Uczeń – nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru, B. Gromadzka, J. Kaniewski, W. Wantuch (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. [Podręczna biblioteczka ZEK].

Teatr w Polsce 2017. Dokumentacja sezonu documentation on the season 2015/2016, wyd. Instytut Teatralny, Warszawa 2016. [http://www.twp2017.e-teatr.pl].

Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. [Oddział Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, sygn. 99220].

Portale internetowe:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki :

http://www.teatrgrodzki.pl/; http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/ . Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego:

http://www.instytut-teatralny.pl/ ;

http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/ ; http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/ maly-instytut-teatralny/;

Polski wortal teatralny: http://www. e-teatr.pl/ ; Teatr Polska: http://www.polska.e-teatr.pl/ .

Teatr Lalek Banialuka im.Jerzego Zitmana w Bielsku-Białej, http://www.banialuka.pl/ , http://www.banialuka.pl/edukacja ,

Tĕšínské divadlo, Český Tĕšín, http://www.tdivadlo.cz/ ,

Teatr Polski, Bielsko-Biała, http://teatr.bielsko.pl/ .

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy”/ Mezinarodní divadelní festival „Na hranici”, Cieszyn- Český Tĕšín, http://www.borderfestival.eu/ .

Strony internetowe wybranych teatrów, domów (ośrodków, centrów) kultury, stowarzyszeń, fundacji.

Lliteratura uzupełniająca:

Pindór M., Edukacyjna funkcja teatru w społeczeństwie na granicy dwóch państw. Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, (w:) Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. K.Olbrycht, Katowice 2004, s.150-165.

Pindór M., Pięćdziesiąt pięć lat polskiego teatru na Śląsku za Olzą,„Śląskie Miscellanea”, t. 20, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007, s. 142-154.

Schejbal M., Kostuchowski P., Warsztat instruktora teatralnego, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Bielsko-Biała 2008. [Podręczna biblioteczka ZEK].

Tomaszewska E., W poszukiwaniu siebie. Funkcje teatru dla dzieci i młodzieży, (w:) Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, seria: Biblioteczka niedorosłych, red. M. Wiśniewska, M. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 2016. [Podręczna biblioteczka ZEK].

Zakres tematów:

treści zajęć skupiaja się na dwóch zasadniczych kwestiach: teoretycznym ujęciu wieloaspektowo rozumianej edukacji teatralnej (w jej obszarze podjęte zostanie zagadnienie teatru edukacyjnego) oraz praktycznym ujęciu edukacji teatralnej jako zadania podstawowej działalności teatrów publicznych, domów, ośrodków i centrów kultury, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów społecznych (przedstawione zostaną konkretne przykłady realizowanej współcześnie edukacji teatralnej w Polsce i poza krajem – w tym edukacja teatralna urzeczywistniana na pograniczu narodowych kultur, ich charakter, motywacje, grupy docelowe, formy, programy, metody, fazy realizacji, sposoby promocji). Zapoznanie się (na podstawie wskazanej i będącej efektem indywidualnych poszukiwań badawczych literatury przedmiotu, w tym raportów z badań, stron internetowych) z realizowanymi w instytucjach kultury dla uczestników wywodzących się z różnych środowisk (społecznych, kulturowych) i różnych grup wiekowych, zadaniami edukacyjnymi pozwoli studentowi na przygotowanie, a następnie przedstawienie w formie ustnej i poddanie pod dyskusję wstępnej propozycji autorskiego zadania projektowego lub badawczego z zakresu edukacji teatralnej. Zdobyta wiedza pozwoli nadto studentowi wziąć udział w dyskusji nad pozostałymi prezentowanymi w ramach konwersatorium, projektami/zadaniami badawczymi.

Zajęcia konwersatoryjne, wskazana literatura przedmiotu, umożliwią studentowi wykorzystanie poznanych sposobów, form i metod edukacji teatralnej zarówno w zajęciach warsztatowych, jak i terenowych.

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie i/lub wyjaśnienie;

metody problemowe –metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega:

1. przygotowanie do dyskusji dydaktycznej w obszarze wieloaspektowej problematyki edukacji teatralnej:

2. umiejętność samodzielnej pracy (przyswojenie wiedzy, analiza, interpretacja) ze wskazaną przez prowadzących kurs literaturą przedmiotu, wykazaną w sylabusie oraz ze źródłami o charakterze dokumentacyjnym, będącymi efektem samodzielnych poszukiwań badawczych studenta;

3. wstępne opracowanie autorskiego projektu/zadania badawczego z zakresu edukacji teatralnej oraz przygotowanie (narzędzia, środki) do dyskusji i przygotowanie ostatecznej formy podsumowującej wszystkie etapy realizacji kursu

Uwagi:

dr hab M. Pindór, prof. M. Haltof

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.