Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja kulturalna w instytucjach kultury: kurs 3 Muzeum 12-EK-S2-EKIK.3
semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Edukacja kulturalna w instytucjach kultury: kurs 3 Muzeum 12-EK-S2-EKIK.3
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Robert McWilliam, Jolanta Skutnik
Literatura:

obowiązkowa:

Simon N., The Participatory Museum: http://www.participatorymuseum.org/

Szeląg M., Skutnik J., Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Poznań 2010.(biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Sztuka dla widza, Koncepcja rozwoju widowni. Wyd. IMPACT, 2011 : http://www.art-impact.pl/attachments/file/sztuka_dla_widza_impact.pdf

uzupełniająca (fragmenty):

N. Bourriaud Estetyka relacyjna . Kraków 2012. BG 409352

Caune J. Pour une éthique de la médiation.Le sens des pratiques culturelles. Grenoble 1999. (biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

P. Connolly, M. Hinand Cady, Increasing Cultural Participation: An Audience Development Planning Handbook for Presenters, Producers, and Their Collaborators. Illinois State University, Normal 2001 http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Increasing-Cultural-Paticipation-Handbook.pdf

C. C. Cole, L. Dubinsky, MUSEUMS AND PARTICIPATORY GOVERNANCE.

A report prepared for the Galt Museum and Archives in Lethbridge, Alberta, the

Musée Héritage Museum in St. Albert, Alberta and the Commonwealth Association

of Museums with funding provided by the Alberta Museums Association. May 2015[PDF]

K. Jagodzińska, Granice partycypacji w museum? „Muzealnictwo” , 2016(57) http://www.maltwood.uvic.ca/cam/publications/other_publications/CAMParticipatoryGovernanceStudyFinalMay2015.pdf

Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury.

Poznań 1997.FUS 76531

Jane Deeth; Engaging Strangeness in the Art Museum: an audience development strategy. Museum & Society, 10(1) https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/deeth28.pdf

Hein G.,E., Learning in the museum. London 1998 (biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

M. Krajewski; W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr.1

Hooper-Greenhill E., Museum and Gallery Education. Leicester, London, New York 1991. (biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Lacerte S., La Médiation de l’Art Contemporain. Éditions d’art. le Sabord 2007(biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Popczyk M. (red.), Muzeum Sztuki. Antologia. Kraków 2005.FUS 90043+CD

Skutnik J. Mediator artystyczny - wokół zagadnień pośrednictwa w kulturze. W: K. Olbrycht, D. Sieroń-Galusek (red.), Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. FUS 97663

Szeląg M. (red.), Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Warszawa 2012. (biblioteczka podręczna Zakładu Edukacji Kulturalnej)

Kawashima, Nobuko (2000) Beyond the division of attenders vs. non-attenders : a study into audience development in policy and practice. Working Paper. Coventry: University of Warwick. Centre for Cultural Policy Studies. Research papers, Vol.6 .

http://wrap.warwick.ac.uk/35926/1/WRAP_Kawashima_ccps_paper_6.pdf

Wlazł A., Audience development – wprowadzenie do koncepcji [w:] Audience Development, czyli sztuka dla widzów, http://rozwojwidowni.pl/attachments/file/audience_development_impact_2012.pdf

Zakres tematów:

dyskusja uwzględniająca:

• omówienie różnic w definiowaniu i stosowaniu pojęć: edukacja muzealna, mediacja kulturalna w muzeum, animacja kulturalna w muzeum i muzeum partycypacyjne;

• omówienie wybranych aspektów projektowania działań edukacyjnych, mediacyjnych, animacyjnych i partycypacyjnych w muzeum;

• odwołanie do stanu badań nad publicznością muzealną;

• analiza wybranych i proponowanych do realizacji programów/ projektów;

• wybór programu działań do realizacji

oraz podsumowanie wszystkich etapów zajęć kursowych

Metody dydaktyczne:

• dyskusja typu seminaryjnego z prezentacją

• dyskusja w grupach

• okrągły stół

• analiza dokumentacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

1. aktywność w dyskusji na forum

2. aktywność w dyskusjach grupowych

w tym:

• sposób konstruowania wypowiedzi z uwzględnieniem elementów: kluczowych elementów informacji oraz użycia specjalistycznej terminologii

• dobór materiału ilustracyjnego

• umiejętność powoływania się na źródła [literatura i dokumenty]

• umiejętność i zasadność wykorzystania specjalistycznego języka opisu w referowaniu w/w treści oraz umiejętność wykorzystania różnych źródeł audio/ video/ cyfrowych do konstruowania wypowiedzi

• innowacyjność dyskutowanego projektu działań

Uwagi:

dr J. Skutnik

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.