Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna 06-PE-EWP-S1-24
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza i terapia logopedyczna 06-PE-EWP-S1-24
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Ryszczyk
Literatura:

1. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

2. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.

3. Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.

4. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

5. Gruba J., Polewczyk I., Wybrane zagadnienia logopedyczne część I sz, ż, cz, dż, Gliwice, 2003.

6. Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole 1995.

7. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1970,1977.

8. Kania J.T., Szkice logopedyczne, WPIS, Warszawa 1982.

9. Logopedia . Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

10. Polewczyk I. Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieki przedszkolnym, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2013.

11. Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1981, 1986.

12. Rocławski B., red. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1991.

13. Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

14. Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994.

15. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa1981.

16. Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa 1985.

17. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

18. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

19. Wprowadzenie do logopedii, G. Gunia, V. Lechta, Kraków 2011.

20. Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, WSiP, Warszawa 1978.

21. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, , red. S. Milewski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2012.

22. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

23. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, WSiP, Warszawa 1992.

Zakres tematów:

1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznym i fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy.

2. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii.

3. Badanie mowy i wymowy, rodzaje testów.

4. Głoska i fonem. Badanie słuchu fonologicznego i fonetycznego dziecka – rodzaje testów.

5. Ćwiczenia ortofoniczne – podział i przykłady ćwiczeń.

6. Konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z wykorzystaniem ćwiczeń ortofonicznych.

7. Terapia dyslalii – metody i etapy pracy logoterapeutycznej. Organizacja zespołów korekcyjnych. Współpraca ze specjalistami.

8. Hospitacja placówek oświatowych – samodzielne badanie mowy dziecka.

9. Afazja dziecięca i dyzartria – przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie do zajęć,

- przygotowanie projektu badawczego – diagnoza dziecka

- aktywność na zajęciach

- kolokwium zaliczeniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.