Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja w instytucjach penitencjarnych [06-PE-RT-S1-08] semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edukacja w instytucjach penitencjarnych [06-PE-RT-S1-08]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 37
Limit miejsc: 42
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994

Borowski R., Wysoki D. : Instytucje wychowania resocjalizującego. - Płock : "Novum", 2001

Iwanicki H. Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności, Szkoła Specjalna, Nr 3 (254) 2010

Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Machel Henryk., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Kraków 2006. Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin 2007

Mazur M., Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2005, nr 3/4, s. 42-46.

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Sopot 2013

Szymanowska A., Więzienie i co dalej? Warszawa 2003

Widelak D., Edukacja osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. W: Jasiński Z., Mudrecka I. (red), Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole 2004

Zakres tematów:

1. Charakterystyka systemu penitencjarnego

2. Współczesne przesłanki kształcenia osób dorosłych

3. Zasady nauczania resocjalizującego a zasady nauczania osób dorosłych. Cele kształcenia osób dorosłych, cele edukacji w resocjalizacji - analiza porównawcza.

4. Edukacja osadzonych jako środek oddziaływania penitencjarnego – przesłanki stosowania

5. Historia rozwoju kształcenia w zakładach karnych

6. Specyfika nauczania osadzonych

7. Indywidualizacja nauczania osadzonych

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: praca pisemna o resocjalizacyjnych funkcjach kształcenia osadzonych.

W pracy będą oceniane takie elementy jak: syntetyczność ujęcia problemu, odwołania do badań, zwięzłość i logika wywodu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)