Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna [06-PC-S1-16] semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna [06-PC-S1-16]
Zajęcia: semestr letni 2017/2018 [2017/2018L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 53
Limit miejsc: 68
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Biała M., (2006). Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży, Warszawa

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1; 2 Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Cierpiałowska L. (red), Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań 2004

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Jakubik A., Zaburzenia osobowości. Warszawa 2003

Jerzak M. (red), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa 2016

Kaplan H., Sadock B., Psychiatria kliniczna. Wrocław 1998.

Kendall P. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2012

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Klimasiński K. (2002): Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. Kraków. Wyd. UJ,

Pecyna M.(1999): Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Kraków. Wyd. Żak.

Radochoński M., Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów 2001

Radziwiłowicz W., Sumiła A. (red), Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, Kraków 2006

Rydzyński Z. (2002): Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa. PZWL.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego w psychologii klinicznej. Czynniki determinujące zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne jednostki. Biologiczne, psychospołeczne i socjokulturowe przyczyny zaburzeń.

2. Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

3. Stres jako przyczyna zaburzeń zachowania. Pojęcie stresu psychosomatycznego, konsekwencje stresu. Mechanizmy obronne. Choroby psychosomatyczne.

4. Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń procesów poznawczych: zaburzenia toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci; zaburzenia świadomości. Zaburzenia sfery emocjonalnej i napędu psychoruchowego.

5. Wybrane zespoły psychopatologiczne. Zespół depresyjny i maniakalny. Zaburzenia psychotyczne.

6. Zaburzenia osobowości. Mechanizmy powstawania zaburzeń. Klasyfikacja zaburzeń osobowości. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Osobowość psychopatyczna- cechy, etiologia i mechanizmy powstawania zaburzenia

7. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Obraz kliniczny uzależnienia. Mechanizm powstawania. Czynniki psychologiczne, społeczne i biologiczne warunkujące powstawanie uzależnienia. Leczenie i jego wyniki. Nadużywanie innych substancji psychoaktywnych . Kokaina i amfetamina. Opium i jego pochodne. Przyczyny. Mechanizm uzależnienia. Leczenie.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne (test z pytaniem otwartym)

zaliczenie modułu - średnia ocen z zaliczenia wykładu i ćwiczeń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)