Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oligofrenologopedia 06-PC-S1-37
semestr letni 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Oligofrenologopedia 06-PC-S1-37
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 41
Limit miejsc: 42
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Irena Polewczyk
Literatura:

Literatura przedmiotu:

1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J. Błeszyński, Kraków 2006.

2. Bernstein T., Terapia dziecka z upośledzeniem umysłowym, Łódź 1995.

3. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

4. Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005.

5. Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, podręcznik akademicki tom 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych. Opole 2003.

6. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

7. J. Kielin, Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim, Kraków 2000.

8. Kaczorowska-Bray K., J. Błeszyński, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Harmonia, Gdańsk 2012.

9. Kruk-Lasocka J.Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999.

10. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

11. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2012.

12. Minczakiewicz E. - Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym (w:) Polska terminologia logopedyczna, pod red. J. Ożdżyńskiego, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1994.

13. Minczakiewicz E., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa, Kraków 2001.

14. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

15. Minczakiewicz E., Zaburzenia mowy u upośledzonych umysłowo, w: Diagnoza

i terapia zaburzeń mowy, red.T.Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993;

16. Minczakiewicz E.M., Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia. Kraków 1997.

17. Paluch A., Drewniak-Wołosz E , Mikosza L., AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Impuls , Kraków 2015.

18. Pisula E. Autyzm u dzieci, diagnoza, klasyfikacja, etiologia,Warszawa, 2000.

19. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

20. Wprowadzenie do logopedii, G. Gunia, V. Lechta, Kraków 2011.

21. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, W-wa 1999r.

22. Zaleski T., Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa 2002.

Zakres tematów:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Przedmiot i zadania logopedii. Logopedia a inne dyscypliny naukowe. Wyjaśnienie podstawowych terminów.

2. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznym i fonologicznym – okres prenatalny i postnatalny. Norma rozwojowa.

3. Opóźniony rozwój mowy SORM i NORM. Alalia i afazja rozwojowa.

4. Klasyfikacje wad mowy – przyczynowa I. Styczek, klasyfikacja objawowa L. Kaczmarka

5. Oligofazja – cechy charakterystyczne mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii.

7. Komunikacja dziecka z autyzmem.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.