Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstwy edukacji międzykulturowej [12-PE-RM-S2-TPEM] semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstwy edukacji międzykulturowej [12-PE-RM-S2-TPEM]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kożyczkowa A., Kossak-Główczewski K. (red.): Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową: Dylematy i konteksty tożsamościowe. Kraków 2015, Wyd. Impuls.

2. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011, Wyd. Adam Marszałek.

3. Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009.

4. Nikitorowicz J., Młynarczuk-Sokołowska A., Namiotko U. (red.): Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne. Gdańsk 2016 Wyd. Katedra.

5. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

6. Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

7. Melosik Z.: Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

1. Dobrowolska B.: Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły. Kraków 2015, Wyd. Impuls.

2. Grzybowski P.: Edukacja międzykulturowa konteksty Od tożsamości po język międzynarodowy. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

3. Lalak D. (red.): Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa 2007.

4. Lewowicki T., Chojnacka-Synaszko B., Kwadrans Ł.. (red.): Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej. Toruń 2015, Wyd. Adam Marszałek.

5. Lewowicki T., Ogrodzka – Mazur E., Szczurek – Boruta A. (red.): Edukacja

międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ.

6. Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G. (red.): Wielokulturowość i problemy edukacji. Toruń 2012, Wyd. Adam Marszałek.

7. Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Kultura w edukacji międzykulturowej. Toruń 2013,Wyd. Adam Marszałek.

8. Mamzer H.: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań 2002.

9. Olbrycht K.: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2002, Wyd. UŚ.

10. Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości - szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007, Wyd. UŚ.

Zakres tematów:

1-2. Edukacja regionalna - istota, cele, zadania. Dziedzictwo kulturowe regionu

3. Edukacja międzykulturowa - istota, cele, zadania, przykłady

4. Edukacja wielokulturowa - istota, cele, zadania, przykłady

5. Poznać siebie, by zrozumieć innych - kształtowanie poczucia tożsamości

6. Poszukiwanie tożsamości narodowej, regionalnej, europejskiej

7. Psychospołeczne aspekty kontaktów międzykulturowych w kontekście migracji, emigracji, uchodźctwa

8. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom społecznym wobec grup mniejszościowych

9. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu

10. Formy i metody pracy w edukacji międzykulturowej

11. Kształtowanie tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom

12-14. Wsparcie społeczne ludzi różniących się ze względu na płeć, rasę, religię, wyznanie, narodowość, etniczność, pochodzenie społeczne, status materialny, niepełnosprawność

15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

analiza krytyczna i praktyczna weryfikacja poznanych zagadnień; analiza tekstów źródłowych szczegółowych i poszerzających problematykę; metody podające (pogadanka); metody problemowe (dyskusja, burza mózgów), metody eksponujące (ekspozycja)

Metody i kryteria oceniania:

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

Wymagania merytoryczne - znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania otwarte.

Kryteria oceny - student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 51% maksymalnej punktacji, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Przebieg procesu weryfikacji - w kolokwium uczestniczą wszyscy studenci jednocześnie. Termin kolokwium zostanie ustalony na pierwszych zajęciach.

WERYFIKACJA CIĄGŁA

Wymagania merytoryczne - ocena realizacji zaleconych zadań:

- Umiejętność analizowania tekstów naukowych, porównywania ze sobą różnych stanowisk, uargumentowania własnego stanowiska wobec kwestii poruszanych podczas ćwiczeń. Umiejętność oceny zjawisk i zachowań, a także formułowania propozycji rozwiązań problemów społecznych i wychowawczych.

Kryteria oceny - analiza tekstów źródłowych: Student przygotowuje wskazane teksty w wyznaczonym terminie, zna i rozumie ich treść. Podczas analizy tekstów wykazuje się krytycznym podejściem, potrafi wyrazić swoją opinię.

Ocena wypowiedzi studentów, podpartych uzasadnieniem, krytyczną refleksją;

Ocena zaangażowania podczas zajęć, pracy samodzielnej i zespołowej; prezentacja treści.

Przebieg procesu weryfikacji - w trakcie całego semestru. Na koniec każdych zajęć student otrzymuje punkty za aktywność, które na zakończenie semestru są sumowane i na ich podstawie wystawiona zostaje ocena.

Student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu 25% punktów za aktywność, najwyższą zaś za otrzymanie 75% maksymalnej liczby punktów.

Uwagi:

RzEM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)